novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Noter

Note 5 - Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 272

Årets tilgang 22

Årets afgang (73)

Overført til/(fra) andre poster 5

Kostpris pr. 31. december 2012 226

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 248

Årets afskrivninger 11

Af- og nedskrivninger vedr. afgang (73)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 186

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 40

Note 6 - Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 2.132

Årets tilgang 13

Årets afgang (48)

Overført til/(fra) andre poster 30

Kostpris pr. 31. december 2012 2.127

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 1.010

Årets afskrivninger 70

Af- og nedskrivninger vedr. afgang (41)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 1.039

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 1.088

Færdiggjorte Erhvervede IT-udviklings-

IT-udviklings- patenter, licenser projekter

projekter og knowhow Goodwill under udførelse I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

555

-

-

-

555

266

32

-

298

257

2

-

-

-

2

-

-

-

-

2

45

22

-

(5)

62

62

874

44

(73)

-

845

514

43

(73)

484

Produktions- Andre anlæg, Materielle

Grunde og anlæg og driftsmateriel anlægsaktiver

bygninger maskiner og inventar under opførelse I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

3.523

41

(45)

106

3.625

2.597

125

(29)

2.693

932

682

41

(41)

56

738

492

40

(29)

503

235

267

211

-

(192)

286

286

153

361

6.604

306

(134)

-

6.776

4.099

235

(99)

4.235

2.541

More magazines by this user
Similar magazines