novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

FORVENTNINGER TIL 2013

FORVENTNINGER TIL 2013

Finansielle mål

• Salgsvækst på 4-7% i danske kroner

• Salgsvækst på 5-8% i lokal valuta

• Organisk salgsvækst på 5-8%

• Vækst i resultat af primær drift på 4-7%

• Overskudsgrad på ca. 24%

• Vækst i årets resultat på 6-9%

• Investeringer på ca. 1.100 mio. kr.

• Frie pengestrømme før opkøb på ca. 1.650 mio. kr.

• Afkast af investeret kapital (ROIC) på ca. 20%

Bæredygtighedsmål

• Sikre, at 95% af leverandørerne overholder vores leverandørprogram for forretnings-, kvalitets- og

bæredygtighedsmæssig præstation

• Forbedre energieffektiviteten med 42% i forhold til 2005

• Forbedre CO 2-effektiviteten med 50% i forhold til 2005

• Forbedre vandeffektiviteten med 35% i forhold til 2005

• Opnå en score på mindst 75 i "Tilfredshed og motivation" i medarbejderundersøgelsen

• Opnå en score på mindst 75 i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i medarbejderundersøgelsen

• Sikre, at mindst 30% af nyansatte ledere er kvinder

• Sikre, at mindst 55% af nyansatte ledere er af anden nationalitet end dansk

• Fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio. arbejdstimer

• Fastholde medarbejderfraværet på under 3%

• Fastholde personaleomsætningen på over 4% og under 9%

• Opnå Gold Class-bedømmelse af SAM i Sustainability Yearbook 2014

• Muliggøre en reduktion i CO 2-udledningen på 50 mio. tons gennem kundernes anvendelse af vores

produkter

• Fastlægge og stå i spidsen for et biobrændstoftiltag under det FN-ledede initiativ SEFA (Sustainable Energy

for All)

FINANSIELLE FORVENTNINGER

2012 var et begivenhedsrigt år for Novozymes. Året var meget tilfredsstillende hvad angår

rentabilitet og indtjeningsvækst, mens salgsvæksten skuffede, på trods af at den lå inden for det

forventede spænd. For 2013 forventer vi at kunne fastholde det nuværende rentabilitetsniveau, da

vi har tillid til fortsat at kunne forbedre produktiviteten i hele forretningen. På salgssiden forventer

vi, at Novozymes' salgsvækst stiger i forhold til 2012, dog vil den stadig være under den langsigtede

målsætning.

47

More magazines by this user
Similar magazines