novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 28 - Transaktioner med nærtstående parter

Novozymes A/S er underlagt bestemmende indflydelse af Novo A/S, som ejer 70,1% af stemmerne i

Novozymes A/S. De resterende aktier ejes af en bredt sammensat aktionærkreds. Det øverste

moderselskab i koncernen er Novo Nordisk Fonden (registreret i Danmark).

Som nærtstående parter anses Novo Nordisk Fonden og dens dattervirksomheder, dvs. Novo Koncernen

og Novo Nordisk Koncernen, medlemmer af disse enheders øverste ledelse og ledelsen i Novozymes A/S

samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori

førnævnte personkreds har kontrol eller fælles kontrol.

Alle aftaler vedrørende disse transaktioner er baseret på listepriser ved salg til uafhængige parter, hvor

sådanne listepriser eksisterer, ellers er prisen den anslåede markedspris. Flertallet af aftalerne

genforhandles løbende. Koncernen har haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Salg af varer, materialer og tjenesteydelser

Salg af varer og materialer:

- Novo Nordisk Koncernen 2

Salg af serviceydelser:

- Novo Nordisk Koncernen 90

Salg af varer, materialer og tjenesteydelser 92

Køb af varer, materialer og tjenesteydelser

Køb af varer og materialer:

- Novo Nordisk A/S

Køb af serviceydelser:

80

- NNIT A/S 42

- Novo Nordisk A/S 46

- NNE Pharmaplan A/S 87

Køb af varer, materialer og tjenesteydelser 255

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Der har ikke været væsentlige transaktioner med Novo Nordisk Fonden eller med ledelsen i

Novozymes A/S, Novo A/S, Novo Nordisk Fonden eller Novo Nordisk Koncernen bortset fra normalt

ledelsesvederlag. Ledelsesvederlag fremgår af note 4.

Tilgodehavender

- Novo Nordisk Koncernen 52

Tilgodehavender pr. 31. december 52

Finansielle forpligtelser

- Novo Nordisk A/S 21

Finansielle forpligtelser pr. 31. december 21

Leverandører af varer og tjenesteydelser

- NNIT A/S 9

- Novo Nordisk A/S 108

- NNE Pharmaplan A/S 16

Leverandører af varer og tjenesteydelser pr. 31. december 133

Note 29 - Offentlige tilskud

1

72

73

69

36

58

105

268

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

I regnskabsåret har koncernen modtaget offentlige tilskud til forskning og udvikling på 9 mio. kr.

(2011: 24 mio. kr.).

Offentlige tilskud indeholder blandt andet tilskud fra EU, Højteknologifonden og det amerikanske

energiministerium til støtte af diverse forskningsprojekter.

53

53

21

21

5

35

26

66

130

More magazines by this user
Similar magazines