novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

0B

STYRING AF LEVERANDØRKÆDEN BRINGER OS TÆTTERE PÅ KUNDERNE

Novozymes sætter kunderne i centrum for sit arbejde med styring af leverandørkæden, hvilket blandt andet

vil sige indkøb, transport og logistik samt koordinering med kunderne. For at maksimere driftseffektivitet og

bæredygtighed styrker vi dialogen med kunderne, så vi bedre kan vurdere deres behov og bringe

produktionen tættere på dem. Det giver omkostningsbesparelser og reducerer CO 2-udledningen.

Vores globale leverandørkæde er baseret på nærhedsprincippet: Vi fremstiller produkterne så geografisk tæt

på kunderne som muligt. Det giver typisk billigere transport og gør det muligt at tilpasse færdigvarerne til

kundernes behov på et sent stadie. Derudover transporterer vi flere produkter i koncentreret form, som fylder

mindre, mellem vores fabrikker.

Mindre transportvolumener

Vi har udviklet vores leverandørkædefunktioner på steder som Suzhou nær Shanghai i Kina og Blair i

Nebraska, USA, så vi kan øge leveringsfleksibiliteten og minimere transportomkostningerne. Dermed kan vi

reducere CO 2-udledningen, fordi transportafstandene mindskes.

Novozymes forventer at reducere den interne transport mellem Suzhou og Blair med 37% i 2012-2013,

svarende til ca. 300 tons CO 2, og nedbringe den samlede interne transportvolumen med op til 8% i 2013.

Vi arbejder også på at effektivisere transporten af råvarer, der indkøbes i hele verden. I et forsøg i Danmark

har Novozymes i visse tilfælde skiftet fra vej- til søtransport. Skibe med råvarer til Novozymes' produktion

sejler nu direkte til Kalundborg frem for at lægge til i København og læsse varerne på lastbiler. Det har

mindsket antallet af lastvognstransporter mellem København og Kalundborg med 800 og reduceret den årlige

CO 2-udledning med ca. 148 tons.

Mindre kompleksitet gennem dialog

Et andet vigtigt mål er at reducere kompleksiteten af vores leverancer, hvilket betyder, at vi foretager en

bedre vurdering af kundernes behov gennem øget dialog. I maj 2012 lancerede vi en ny treårig strategi, der

fokuserer på kundeforhold og kompleksitetsstyring, og som skal hjælpe os med at opfylde de globale

markedsbehov og tackle udfordringer som svingende råvarepriser og skiftende behov.

Nærmere bestemt har vi udviklet 12 initiativer med det formål at øge dialogen med kunderne og forbedre

driftseffektiviteten gennem programmer som brugertilpasning i sene stadier, ordreproduktionslinjer, mindre

varebeholdninger og planlægning af placeringen af fremtidige produktionsanlæg.

Et konkret resultat er, at vi er begyndt at gennemgå ordremønstre med faste kunder og drøfte den optimale

25

More magazines by this user
Similar magazines