Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

5.2 Lungekræft i Fredericia 55

brøkdel døde

1

0.8

0.6

0.4

0.2

M

F

M

F

M

F

M

F

0

−2 −1.5 −1 −0.5 0

logaritmen til dosis

Figur 5.6 Rismelsbillers overlevelse: Den endelige model.

Konklusionen på det hele er således at vi kan beskrive sammenhængen

mellem dosis d og sandsynligheden p for at dø på den måde at for hvert

køn afhænger logit p lineært af ln d; de to kurver er parallelle men ikke

sammenfaldende. De estimerede kurver er

svarende til at

logit(p dM ) = 3.84 + 2.81 ln d

logit(p dF ) = 2.83 + 2.81 ln d,

p dM =

p dF =

exp(3.84 + 2.81 ln d)

1 + exp(3.84 + 2.81 ln d)

exp(2.83 + 2.81 ln d)

1 + exp(2.83 + 2.81 ln d) .

Figur 5.6 illustrerer situationen.

5.2 Lungekræft i Fredericia

Dette er et eksempel på en såkaldt multiplikativ Poissonmodel. I øvrigt

er eksemplet interessant på den måde at man tilsyneladende kan nå frem

til modstridende konklusioner blot ved at ændre en smule på fremgangsmåden

ved analysen af modellen.

Situationen

I midten af 1970-erne var der en større debat om hvorvidt der var særlig

stor risiko for at få lungekræft når man boede i byen Fredericia. Grunden

More magazines by this user
Similar magazines