Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

In paragraaf 4.3 is geconstateerd dat zware rokers relatief veel voorkomen onder

de lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen gaven dan ook naar

verhouding veel (5 procent van hun uitgaven) uit aan tabak en alcohol. Daar

staat tegenover dat ze relatief weinig uitgeven aan ontspanning en vervoer

(respectievelijk 14 en 7 procent). Ook besteden ze betrekkelijk weinig aan hun

persoonlijke verzorging en gezondheid en aan het onderhoud en de inrichting van

hun woning.

5.1.1 Bestedingen van huishoudens naar inkomenskwintiel, 2013*

Totaal

1e kwintiel

(laag) 2e kwintiel 3e kwintiel 4e kwintiel

5e kwintiel

(hoog)

1 000 euro

Totale bestedingen 33,0 21,7 26,0 31,5 38,0 47,8

% van totale bestedingen

Bestedingscategorie

Vaste lasten 36 45 41 37 33 30

Voeding 11 12 12 11 11 10

Alcohol en tabak 3 4 4 4 3 3

Persoonlijke verzorging

en gezondheid 9 8 8 8 10 9

Onderhoud, reparatie en

inrichting van woning 7 6 7 8 7 9

Vervoer 12 7 9 12 14 12

Ontspanning 18 14 15 16 18 23

Overige 4 4 4 4 4 4

Bron: CBS, Budgetonderzoek.

Vaste lasten

Vaste lasten bestaan uit woonlasten, kosten voor gas, water en licht,

abonnementskosten voor TV, Internet en bellen, premies voor de inboedel- en

aansprakelijkheidsverzekering en lokale heffingen en leges die voor ieder

huishouden verplicht zijn, zoals de rioolheffing. Het zijn uitgaven waar een

(contractuele) verplichting aan ten grondslag ligt en waar een huishouden niet

(eenvoudig) onderuit komt.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 99

More magazines by this user
Similar magazines