Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.2.1 Verdachten van misdrijven naar inkomenskwintiel, 2013

%

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

1e kwintiel (laag)

2e kwintiel

Bron: CBS, Politiestatistiek.

3e kwintiel

4e kwintiel

5e kwintiel (hoog)

Niet alleen daders maar ook slachtoffers zijn in de lagere inkomensgroepen

oververtegenwoordigd. Bij slachtofferschap zijn de verschillen tussen de

inkomensgroepen kleiner. Er is sprake van een meer evenredige samenhang tussen

slachtofferschap en inkomen. In 2014 was van de personen die deel uitmaken

van de 20 procent huishoudens met de laagste inkomens een kwart slachtoffer

van veelvoorkomende criminaliteit (geweld, vandalisme, vermogensdelicten).

In het kwintiel met de hoogste inkomens bedroeg dit aandeel minder dan een

vijfde. Personen in de laagste inkomensgroep ervaren ook het vaakst overlast in

hun woonomgeving en voelen zich het vaakst onveilig. In 2012 en 2013 waren de

cijfers van slachtoffers en gevoel van overlast en onveiligheid gelijk aan die van

2014. Eerdere metingen zijn niet beschikbaar.

Daderschap nog hoger bij striktere lage-inkomensgrens

De verdere verbijzondering naar een al dan niet (langdurig) laag inkomen laat

nog sterker dan de indeling in inkomenskwintielen zien dat het daderschap zich

bovenmatig manifesteert aan de onderkant van de inkomensladder. Zowel voor

personen die deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen als

De sociale context van armoede 67

More magazines by this user
Similar magazines