Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Dit hoofdstuk laat zien hoe het aantal huishoudens met een laag inkomen

zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Daarbij wordt onder meer ook

vooruitgeblikt naar het komend jaar, 2016. Tevens komt ter sprake hoe hoog het

inkomenstekort is van huishoudens ten opzichte van de lage-inkomensgrens.

Bevolkingsgroepen worden niet in gelijke mate getroffen door armoede: welke

groepen lopen het meest risico op armoede en hoe heeft zich dat de afgelopen

15 jaar ontwikkeld?

2.1 Huishoudens met een laag

inkomen, 2000–2016

Aandeel huishoudens met laag inkomen in 2014

nauwelijks toegenomen

In 2014 moesten 734 duizend van de ruim 7 miljoen huishoudens rondkomen van

een laag inkomen. Dit waren er 6 duizend meer dan in het voorgaande jaar. In de

periode 2011–2013 steeg het aantal huishoudens met een laag inkomen jaarlijks

nog met gemiddeld 70 duizend. Ook het percentage huishoudens met een laag

inkomen nam in deze periode sterk toe. In 2014 groeide dit aandeel echter nog

maar nauwelijks: van 10,3 procent in 2013 tot 10,4 procent in 2014.

In 2000 bedroeg het aandeel huishoudens met een laag inkomen bijna 12 procent.

De belastingherziening in 2001 leidde tot een flinke koopkrachtstijging, waardoor

het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens dat jaar flink afnam.

Tussen 2002 en 2005 groeide dit aandeel onder invloed van de zwakke conjunctuur

weer licht om in 2006 en 2007 opnieuw fors te krimpen. De economie bloeide

in die jaren weer op en de koopkracht van enkele groepen die op het sociaal

minimum waren aangewezen, verbeterde sterk.

Door de economische crisis kwam in 2009 een eind aan deze positieve ontwikkeling

en nam het percentage huishoudens met een laag inkomen enigszins toe.

Dat de toename dat jaar vrij klein was, heeft verschillende oorzaken. Ten eerste

viel de stijging van de werkloosheid erg mee. Ten tweede zag het doorsneehuishouden

in 2009 zijn koopkracht nog met 1,7 procent omhoog gaan.

26 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines