Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

5.5 Wettelijke schuldsaneringen

Crisis laat nieuw uitgesproken schuldsaneringen weer

stijgen

Wanneer iemand schulden heeft en er zelf met de schuldeisers niet uit komt,

dan kan hij een wettelijke schuldsanering aanvragen. Dit is geregeld via de Wet

schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

In 2014 werden ruim 12 duizend nieuwe wettelijke schuldsaneringen uitgesproken

door de rechter. Samen met de nog lopende gevallen uit eerdere jaren kwam het

totaal eind 2014 op 39 duizend schuldsaneringen uit, eind 2013 waren dat er nog

bijna 40 duizend. In 2007, het jaar voorafgaand aan de aanscherpingen van de

Wsnp (zie kader Wet schuldsanering natuurlijke personen), bereikte het aantal

lopende schuldsaneringen met bijna 43 duizend een hoogtepunt. In 2008 en 2009

veranderen de criteria en daalde de instroom fors. Doordat de uitstroom in die

jaren ook relatief hoog was, daalde het aantal lopende zaken tot 31 duizend in

2010. De economische crisis gooide echter roet in het eten. Het aantal mensen

met problematische schulden liep gaandeweg weer op. Hierdoor werden in

2010 tot 2012, ondanks de aangescherpte criteria in 2008, weer meer nieuwe

schuldsaneringen uitgesproken.

Vanaf 2012 is een neerwaartse lijn in de instroom zichtbaar. Naast economische

factoren hadden ook veranderingen in de regelgeving in 2012 invloed op het

aantal nieuwe zaken. Het aantal lopende schuldsaneringen dat van 2011 tot 2013

steeds toenam, liep in 2014 weer iets terug.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunnen

personen die buiten hun schuld door schulden in de problemen zijn gekomen een

schuldsaneringsregeling bij de rechter afdwingen. Wanneer de rechter een

schuldsanering uitspreekt, dient de schuldenaar gedurende (meestal) drie jaar af

te dragen aan zijn schuldeisers. Mensen met een uitkering zijn dan alles boven de

95 procent van de bijstandsnorm kwijt aan afdrachten en werkenden alles boven

de 100 procent. Zowel in 2008 als in 2012 zijn de criteria voor toelating tot de

Wsnp aangescherpt.

122 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines