Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

zin veel huishoudens met een laag inkomen te vinden, die bovendien vaak sterk

geconcentreerd wonen. Twee derde van alle vierkanten met een hoge concentratie

huishoudens met een laag inkomen bevinden zich dan ook in de vier grote steden.

Concentratie van huishoudens met een laag inkomen

De ruimtelijke concentratie van lage inkomens kan in beeld worden gebracht

door Nederland op te delen in vierkanten van 500 bij 500 meter en per vierkant

het aantal huishoudens met een laag inkomen te bepalen. Er waren in 2013 bijna

87 duizend van zulke vierkanten waar huishoudens woonachtig waren. In bijna

de helft hiervan woonden ook huishoudens met een laag inkomen. In ruim

450 vierkanten was sprake van een hoge concentratie, namelijk een aantal van

ten minste 200 huishoudens met een laag inkomen. In deze vierkanten met een

hoge concentratie (0,5 procent van alle bewoonde vierkanten) woonde ruim

20 procent van alle huishoudens met een laag inkomen in Nederland. De hoogst

gemeten concentratie betrof een vierkant met rond 1 000 huishoudens met een

laag inkomen.

Amsterdam, als grootste stad, heeft de meeste gebieden met een hoge

concentratie van huishoudens met een laag inkomen. In vrijwel alle stadsdelen

worden hoge concentraties aangetroffen. Zo zijn in stadsdeel Centrum hoge

concentraties te vinden in de buurten Jordaan en Oostelijke Eilanden/Kadijken.

In Stadsdeel West gaat het onder meer om de Staatsliedenbuurt, Landlust en

Van Galenbuurt en in Nieuw-West hebben vooral Slotermeer en Geuzenveld

hoge concentraties van huishoudens met een laag inkomen. Hoge concentraties

in Stadsdeel Zuid bevinden zich vooral in de Pijp en de Diamantbuurt; in Oost

concentreren huishoudens met een laag inkomen zich in de Oosterparkbuurt,

Dapperbuurt, Transvaalbuurt en Indische buurt. Tot slot zijn er in Stadsdeel Zuidoost

vooral hoge concentraties in de Bijlmer.

In Utrecht, de kleinste van de vier grote steden, komen hoge concentraties van

huishoudens met een laag inkomen vooral voor in Overvecht en in Zuidwest

(Kanaleneiland).

Ruimtelijke spreiding van armoede 131

More magazines by this user
Similar magazines