Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

2.3 Risicogroepen

Bepaalde groepen in de bevolking lopen meer risico op armoede dan andere.

Welke huishoudens zijn dat precies? En welke worden het meest door armoede

getroffen?

Eenoudergezinnen: hoogste aandeel met laag inkomen

Een laag inkomen kwam in 2014 het meest voor bij eenoudergezinnen met

uitsluitend minderjarige kinderen. Van deze gezinnen had 34 procent een inkomen

onder de lage-inkomensgrens. Ook bij alleenstaanden tot 65 jaar moest een

grote groep (bijna 23 procent) van een laag inkomen rondkomen. Van de hier

onderscheiden huishoudenstypen hadden paren van 65 jaar en ouder het laagste

risico op armoede: slechts 2,5 procent had een laag inkomen.

2.3.1 Huishoudens met een laag inkomen naar samenstelling huishouden, 2014*

%

35

30

25

20

15

10

5

0

onder AOWleeftijd

vanaf AOWleeftijd

onder AOWleeftijleeftijd

vanaf AOW-

uitsluitend

minder-

jarige

kinderen

minstens

1 meerderjarig

kind

uitsluitend

minderjarige

kinderen

Totaal Alleenstaand Paar zonder kind Paar Eenoudergezin

minstens

1 meerderjarig

kind

Overig

huishouden

Laag inkomen

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

Langdurig laag inkomen

De groei van het aandeel huishoudens met een laag inkomen tussen 2010 en 2014

deed zich voor bij alle huishoudenstypen. Relatief sterk was de toename onder

65-plussers. Bij de oudere alleenstaanden steeg het aandeel met risico op armoede

in de periode 2010–2013 van 3,4 procent naar 6,3 procent, terwijl dit bij de oudere

paren toenam van 1,5 procent naar 2,6 procent. Deze stijging hangt samen met

32 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines