Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Vermogen: bezittingen minus schulden

Het vermogen is opgebouwd uit het saldo van bezittingen en schulden.

De bezittingen omvatten bank- en spaartegoeden, effecten (aandelen en

obligaties), eigen woning en ander onroerend goed, roerende zaken en

ondernemingsvermogen.

De schulden worden gevormd door de hypotheekschuld van de eigen woning en

overige schulden. De ondernemersschuld wordt hiertoe niet gerekend. Deze is

reeds in mindering gebracht op het ondernemersvermogen. Bij de hypotheekschuld

betreft het de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.

Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen,

spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden

waargenomen en zijn daarom niet in mindering gebracht. Ook de schulden in

verband met consumptief krediet en schulden in verband met financiering van

consumptieve uitgaven worden niet (volledig) waargenomen.

Wie meer uitgeeft dan aan inkomen binnenkrijgt, teert in op zijn bezittingen of

bouwt een schuld op. Zijn de uitgaven juist kleiner, dan neemt het vermogen toe.

Verder wordt de stand van het vermogen bepaald door waardeveranderingen

en vermogensoverdrachten zoals erfenissen. De stand van het vermogen op

1 januari 2013 is gerelateerd aan de inkomenspositie in 2012. Het zijn voorlopige

cijfers.

Een op de vijf lage inkomens beschikt over minstens

50 duizend euro

Tegenover de lage-inkomenshuishoudens met een schuld of een beperkt vermogen

stond een relatief grote groep huishoudens die wél beschikte over substantieel

vermogen. Bij 14 procent van de huishoudens met een inkomen onder de lageinkomensgrens

lag het vermogen tussen de 2,5 duizend en de 20 duizend euro

en bij 7 procent ging het om een vermogen van 20 duizend tot 100 duizend euro.

Zo’n 12 procent had zelfs een vermogen van 100 duizend euro of meer. Onder

zelfstandigen en gepensioneerden was het aandeel met minimaal een ton met

33 respectievelijk 27 procent het grootst.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 117

More magazines by this user
Similar magazines