Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regionale verschillen in het aandeel

huishoudens met een armoederisico. In welke gemeenten worden de hoogste

en laagste percentages huishoudens met een (langdurig) laag inkomen

aangetroffen? Hoe is het gesteld met de ruimtelijke concentratie en in hoeverre

is er sprake van een ongelijke spreiding van de armoedeproblematiek binnen

een gemeente?

6.1 Armoederisico in gemeenten

Hoogste risico op armoede in Rotterdam

In 2013 waren er in Nederland 728 duizend huishoudens met een laag inkomen.

Dat komt neer op 10,3 procent van alle huishoudens. Per gemeente liep het

aandeel uiteen van 2,3 tot 18,7 procent.

De top-tien van gemeenten met het hoogste aandeel huishoudens met een laag

inkomen werd in 2013 aangevoerd door Rotterdam (18,7 procent), gevolgd door

Amsterdam (18,2 procent). Van de vier grote steden stond Den Haag met een

aandeel van 17,6 procent op de vierde plaats. Utrecht ontbreekt in deze top-tien;

in deze stad lag het aandeel huishoudens met een laag inkomen op 12,6 procent.

Dat dit aandeel vergeleken met de andere drie grote steden betrekkelijk laag is,

komt doordat in Utrecht naar verhouding weinig niet-westerse allochtonen wonen,

een groep die doorgaans een hoog risico op armoede kent. Wel ligt ook in Utrecht

het aandeel huishoudens met een laag inkomen boven het landelijk gemiddelde.

De overige gemeenten in de top-tien zijn Groningen, Vaals, Arnhem, Enschede,

Heerlen, Leeuwarden en Nijmegen.

Vrij lage percentages huishoudens met risico op armoede zijn vooral te vinden in

kleinere gemeenten. In de top-tien van 2013 stonden Rozendaal (2,3 procent) en

Montfoort (4,4 procent) aan kop.

In Amsterdam kans op langdurige armoede het hoogst

In 2013 moesten in Nederland 3 procent van de huishoudens al ten minste vier

jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen. In Amsterdam was de kans op

langdurige armoede met een aandeel van 6,8 procent het grootst. De hoofdstad

werd op de voet gevolgd door Rotterdam (6,7 procent) en Groningen (6,4 procent).

Ruimtelijke spreiding van armoede 127

More magazines by this user
Similar magazines