Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

is dat een verlaging (verhoging) van het sociaal minimum – en daarmee de

hieraan gekoppelde armoedegrens – betekent dat, onder verder gelijkblijvende

omstandigheden, de gemeten armoede afneemt (toeneemt). De ontwikkeling van

het sociaal minimum is daarboven vaak ingegeven door de economische situatie.

Dat maakt deze grens als meetinstrument minder geschikt.

Europese armoedegrens: afgeleid van het doorsnee

inkomen

De Europese armoedegrens is vastgesteld op 60 procent van het mediane besteedbare

huishoudensinkomen toegekend aan alle personen die tot het huishouden

behoren. De grens wordt elk jaar opnieuw bepaald, waardoor deze zowel de prijsals

welvaartsontwikkeling volgt. De grens wordt per land vastgesteld. Dit betekent

dat voor welvarende landen de armoedegrens doorgaans hoger ligt dan in landen

met een geringe welstand. Maar dit betekent niet per se dat verhoudingsgewijs

weinig personen kans op armoede hebben in het meer welvarende land.

Deze uitkomst is veeleer afhankelijk van hoe scheef de inkomensverdeling is.

Eurostat, het statistisch bureau van de EU, publiceert de resultaten omtrent de kans

op armoede voor de aangesloten Europese landen. De door Eurostat gepubliceerde

uitkomsten voor Nederland zijn gebaseerd op een ander inkomensbegrip en

een andere equivalentieschaal dan die het CBS gebruikt. Een verder verschil is

nog dat het CBS anders dan Eurostat onder meer studentenhuishoudens buiten

beschouwing laat.

Onderwerp van de analyse: huishoudens en personen

Er is sprake van risico op armoede als het inkomen van het huishouden als geheel

onder de lage-inkomensgrens valt. Personen die deel uitmaken van een huishouden

verkeren daarmee allen in dezelfde inkomenspositie. In de beschrijving

van de omvang en risicogroepen kunnen zowel huishoudens als personen

centraal gesteld worden. Bij de afleiding van de Europese armoedegrens vormen

personen de onderzoekspopulatie waarvoor het mediane huishoudensinkomen

bepaald wordt.

18 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines