Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Gezondheid en leefstijl van kinderen naar kwintielen van het gezinsinkomen,

2010/2013

1e kwintiel

(laag)

2e kwintiel

3e kwintiel

4e kwintiel

5e kwintiel

(hoog)

%

Chronische ziekte 16,4 15,9 15,9 13,7 11,7

Astma, chronische bronchitis 7,0 8,2 6,9 5,1 4,1

Migraine 7,1 6,2 6,8 6,2 5,0

Aangeboren aandoeningen, 0 tot 12 jaar 9,0 8,3 8,4 7,0 7,0

ADHD, 4 tot 12 jaar 3,7 3,9 3,1 1,7 1,8

Dyslexie, 4 tot 12 jaar 4,1 4,9 5,3 5,7 5,6

Roken, 12 tot en met 18 jaar 11,6 13,6 12,3 11,8 12,4

Zware rokers, 12 tot en met 18 jaar 1,4 0,5 1,1 0,7 0,4

Overgewicht, 4 tot en met 18 jaar 18,8 15,3 11,7 9,5 8,6

Ernstig overgewicht, 4 tot en met 18 jaar 4,8 3,4 2,3 1,5 1,2

Bron: CBS, Gezondheidsenquête 2010/2013.

Personen met een laag inkomen leven korter

Hoe hoger het inkomenskwintiel hoe hoger is de levensverwachting, zo werd al in

het begin van deze paragraaf gemeld. Toch slinken de aan inkomen gerelateerde

verschillen in 2013 iets vergeleken met 2007. Geheel in overeenstemming met dit

beeld hebben ook mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens minder

levensjaren voor de boeg dan degenen met een hoger inkomen. Voor mannen met

een laag inkomen kwam in 2013 de gemiddelde levensverwachting bij geboorte

uit op ruim 76 jaar. Bij de mannen met een hoger inkomen was dat bijna 81 jaar.

Bij vrouwen bedroeg het verschil tussen de lage en de hogere inkomens ruim

3 jaar.

82 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines