Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БАЛАНС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ... брана и възпиране. Налице е общо виждане сред съюзниците, че няма противоречие между тези два елемента. Очакванията са руската страна да се ангажира на реципрочна основа в Съвета НАТО-Русия и да бъде насърчена да се ангажира с действия за осигуряване на прозрачност и снижаване на риска по отношение на военните дейности. Както решенията от срещата на върха във Варшава, така и действията на съюзниците ясно показват, че Алиансът не търси конфронтация и не представлява заплаха за Русия. Това, което съюзниците не са готови да преглътнат, е компромисът с принципите, върху които почива общата европейска и евроатлантическа сигурност. НАТО се стреми да бъде прозрачен, предвидим и решителен в действията си. Предизвикателствата пред сигурността в региона на Черно море не се изчерпват със заплахите, идващи от Изток. Поради географската близост с региона на Близкия изток и Северна Африка, черноморските страни са директно изложени и на заплахи, идващи от юг. Продължаващият конфликт в Сирия и потокът от бежанци и мигранти, насочен към Европа, е не само изключително предизвикателство за икономическите и социалните системи на европейските държави, а и за интеграционните способности на обществата. Притокът е и потенциална заплаха за националната сигурност поради възможната инфилтрация на радикализирани лица в бежанските потоци. Необходимо е решенията и действията по въпросите на миграционните и бежанските въпроси да имат всеобхватен характер и да отчитат всички възможни последици. Особено важно за страни като България е да бъдат направени необходимите оценки и да бъдат предприети всички мерки за предотвратяване евентуалното пренасочване на смесения миграционен поток по суша към България и Гърция, а също и през акваторията на Черно море. В контекста на бежанския въпрос, Алиансът взе решение за включване в усилията за справяне с притока на мигранти към ЕС. Дейностите на НАТО в Егейско море допринасят за общите усилия в борбата с нелегалните мигрански потоци чрез наблюдение, проследяване и предоставяне на разузнавателна информация в реално време на компетентните власти на Турция, Гърция и Европейската агенция за граничен контрол FRONTEX. С участието си Алиансът успя да задълбочи и сътрудничеството си с ЕС на тактическо и оперативно ниво. В допълнение, в рамките на Срещата на върха във Варшава, съюзниците се обединиха около разбирането за евентуална роля на НАТО в Централното Средиземноморие. При отправено искане от страна на ЕС, Алиансът ще окаже съдействие в операцията на ЕС „София” в контекста на изпълнение на резолюция 2292 на СС на ООН и в тясно взаимодействие с ЕС. Общото за заплахите от Изтока и Юга е масираната употреба на методите на хибридната война – комбинирано приложение на военни и невоенни средства, целящи деморализация, объркване и заблуда на противника. Опитът показва, че неконвенционалният хибриден подход може да има директни последствия за военните способности на засегнатите страни, напр. чрез осъществяване на кибер атаки върху военни съоръжения или критична инфраструктура. Примери в това отношение са също финансирането на политически партии и намесата във вътрешните работи, медийната пропаганда, манипулацията на малцинствата в региона, злоупотребата с енергийна зависимост, както и ежедневното и рафинирано медийно „облъчване“, включително в социалните медии. Според някои мнения, на практика вече се води война в информационното и кибер пространството. Черноморският DIPLOMACY 18/2016 39

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БАЛАНС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ... регион се превръща в пресечна точка на подобен сблъсък. Именно в отговор на изброените по-горе нарастващи предизвикателства пред сигурността, на срещите на върха на НАТО в Уелс и Варшава бяха взети стратегически решения, свързани със засилване на колективната отбрана, набелязване на мерки за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, в частност по-нататъшно засилване на военното присъствие в източната част и продължаване на работата по формулиране на адаптирано присъствие на НАТО в югоизточната част на Алианса, по-конкретно в региона на Черно море. Изпълнението на Плана за действие за готовност, създаден в контекста на тези заплахи, бе най-добрият отговор на НАТО в променената среда за сигурност. Като част от прилагането на Плана за действие за готовност, през м. февруари 2016 г. Народното събрание прие промени в законодателството, съгласно които се разрешава съвместното изпълнение на задачи по охрана на въздушното пространство на страната (Air Policing). Във Варшава държавните и правителствени ръководители се обединиха около позицията, че ще работят за един по-силен, по-подготвен и единен Алианс, способен да упражни 360-градусово възпиране, отговаряйки на предизвикателствата от всички географски посоки. Войната в Грузия през 2008 г. и анексирането на Крим постепенно промениха стратегическия баланс в Черно море. Отношенията между Турция и Русия в Черно море са твърде динамични и често пъти водени от принципите на взаимната изгода, в името на която биха могли да загърбят дори твърде сериозни противоречия. Непосредствено след инцидента със сваления руски самолет, Турция настоя за по-голяма роля на НАТО в Черно море, защото „невидимостта на НАТО превръща Черно море в руско езеро”. Това, според турския президент, налага предприемане на стъпки във всички сфери – по море, по суша и по въздух. На пръв поглед това е послание за сериозен завой в традиционната политика на Турция за капсулиране на регионалните и националните формати в областта на сигурността до сътрудничество между шестте крайбрежни държави при избягване на роля на НАТО или други съюзнически държави в Черно море. В допълнение, следва да се отбележат и ограниченията, налагани от Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. по отношение на навлизането в Черно море на военноморски съдове на нечерноморски държави през проливите, контролирани от Турция. Особено важен момент след началото на украинската криза бе ускоряването на процесите на разграждане на установените модалности на регионалната сигурност в Черно море. Например формати като Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море – БЛЕКСИФОР и Документът по мерките за укрепване на доверието и сигурността в Черно море бяха напълно маргинализирани и практически преустановиха дейността си. Това в още по-голяма степен наруши балансите в Черно море. В условията на замразени формати на сътрудничество в областта на сигурността в Черно море, дисбалансът между Турция и Русия, от една страна, като двете най-големи не само в териториално, но и във военноморско отношение черноморски държави, и България, Румъния, Украйна и Грузия, от друга страна, става все по-очевиден. В този контекст и в търсене на нов баланс, напълно легитимно и логично изглежда желанието на държави като България и Румъния за засилено присъствие на НАТО в Черно море. Подобно присъствие би отправило също силен позитивен сигнал към двете крайбрежни и ненатовски държави – Украйна и Грузия, че стратегическият баланс може да бъде поддържан дори 40 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Завантажити документ [pdf, 1.87 Mb] - Українська енергетика UA ...
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
август 2009 - Евразийский Банк Развития
ICIB 2015 & 2016
A ‘remain’ vote the dangerous choice for prosperity security and democracy
ноябрь 2009 - Евразийский Банк Развития
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
RDA
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
Korea-China FTA: Antidumping - 대외경제정책연구원
VOICE