Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

ПРОМЕНЯЩИЯТ

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ ядрена сила в продължение на няколко десетилетия. А едно евентуално решение за прекрачване на ядрения праг и изграждане на собствен ядрен арсенал от нейна страна би било продиктувано единствено от преценката, че в областта на азиатската сигурност се установява някаква много по-мрачна регионална среда. А може би подобна преценка би била продиктувана от някакви изчисления на вероятната трайност и правдоподобност на пакета от политики на Съединените щати, който най-често наричаме „разширено ядрено възпиране”. В най-общи линии, докато разширеното ядрено възпиране и трайните ядрени гаранции остават надеждни, американските съюзници могат да се възползват от тях и да им се наслаждават, което се отнася и до онези съюзници на САЩ, които в момента са в състояние на висока ядрена латентност. Обаче всяко „подхлъзване” в надеждността на поетите от Съединените щати ангажименти или усещане, че Вашингтон има намерение да затвори ядрения си чадър като част от някакъв предварително определен график за разоръжаване, би могло лесно да предизвика вълна от разпространение на ядрените оръжия както в Североизточна Азия, така и в целия свят. VII. Заключителни разсъждения От четирите изложени по-горе казуса, включващи взаимоотношенията между САЩ и Китай, от ядрената динамика в Южна Азия, от севернокорейската ядрена програма и от предизвикателствата пред американските трайни ядрени гаранции, изглежда, че се движим към един все по-притеснителен регионален ядрен ред. От краткото описание на това, което се случва, става ясно, че промените в баланса на силите поставят регионалните ядрени оръжия в позиция на по-голяма стратегическа видимост, а технологичното развитие предизвиква в голяма част от стратегическите взаимоотношения нови нива на несигурност. От геополитическа гледна точка вървим към една Азия на „изкривена или неравномерна многополярност”, 53 която се опитва да установи регионален ред в рамките на сигурността въз основа на собствената си динамика. Тази динамика представлява смес от сътрудничество и съперничество. Всичко показва обаче, че съперничеството се засилва, а за нас би било трудно да си представим, че азиатският ядрен ред може да бъде „имунизиран” срещу каквито и да е съпернически търкания. Вярно е, че за момента съществуват само смесени доказателства за някаква надпревара във въоръжаването в Азия, но даже и без една явно демонстрирана „надпревара” регионалните ядрени арсенали се увеличават, разширявайки и своите възможности. А така те се превръщат във все по-очебийна характеристика на стратегическия пейзаж в Азия. Тези арсенали отразяват една основна геополитическа реалност – самия факт, че балансът на силите в Азия се променя. Това не се отнася само до големите сили, въпреки че е съвсем естествено за тези сили да бъдат в центъра на вниманието на голяма част от стратегическите анализатори. Един от основните мотиви и на Пакистан, и на Северна Корея да започнат да разчитат предимно на собствените си ядрени арсенали е тяхното усещане, че основните им съперници – респективно Индия и Южна Корея – са откраднали нещо от тези страни, в смисъл на национална сила. Както Исламабад, така и Пхенян имат чувството, че собствената им сила нараства все по-трудно в сравнение със силата на техните съседи. Тази борба съществува паралелно на борбата между големите сили – борба, при която вариациите в силовите градиенти стават все по-разнообразни, но зна- DIPLOMACY 18/2016 75

ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ЯДРЕН РЕД В АЗИЯ чението на реалната или бъдещата промяна се подсилва от конкуриращите се помежду си визии за формата на бъдещия регионален ред. Докато по-наклонените силови градиенти предизвикват разрастване на ядрения арсенал в рамките на „двойката” Корея-Южна Азия, то не толкова силно наклонените силови градиенти – например във взаимоотношенията между Съединените щати и Китай и Китай и Индия – предизвикват нова вълна от безпокойство, повдигайки в същото време въпроса за толерираната и нетолериранатанепоносима асиметрия в ядрените баланси. А онези, които се страхуват, че биха могли да останат от по-неблагоприятната страна на баланса на силите, най-често се опитват да неутрализират всяко възможно предимство на който и да е от своите противници. Така, както азиатските ядрени арсенали останаха по принцип малки и до голяма степен несъвършени. В тях обаче се съдържа висока степен на технологичен „микс”. Този „микс” включва както оборудването на балистичните ракети с множество глави с индивидуално насочване (MIRV-ing), така и разработването на маневрени бойни глави, имащи за цел да избягват противоракетна отбрана и да достигат предварително определените цели (MARV-ing). В него има и нов акцент върху мобилните ракети с наземно базиране, както и върху разработването на ядрени системи с морско базиране. До този момент има включени само сравнително малък брой средства за доставка , но все пак тенденцията е възходяща. И естествено този технологичен „микс” се усеща и при все по-честото разполагане на не-ядрени системи, което оказва влияние върху общите изчисления на ядрените активи, като например системите за противоракетна отбрана и възможностите за нанасяне на конвенционални удари с голяма точност. Всичко това се чувства и в скоростта, с която се развиват събитията в кибернетичното и космическото пространство. Освен това някои ядрени държави (като например Пакистан) започнаха нещо, което може да бъде наречено технологично запълване на празнoтитете , като увеличиха броя на разположените системи от тактически ядрени оръжия с малък обхват на действие, които по принцип се разполагат в близост до фронтовата линия. Тези разполагания подчертават чувството на уязвимост на Пакистан, произтичащо от все по-нарастващия дисбаланс на конвенционалните сили в Южна Азия. Такива разполагания обаче представляват стрес за командните и контролните системи. И както е казал Майкъл Крепон, 54 при липсата на модерни технологии, които не позволяват неконтролирани ядрени експлозии, единственият начин тези ядрени оръжия да останат безопасни, сигурни и непокътнати, е да бъдат държани някъде скрити и на известно разстояние от всякакви конфликти. В резултат на бързото развитие на този технологичен „микс” в регионалните арсенали вече се наблюдават все повече иновации, както и все по-голямо желание за запълване на празнините, съществуващи по традиция в бившите структури на ядрените сили. А на най-високо равнище Съединените щати постепенно въвеждат системи за противоракетна отбрана – предимно и най-вече заради увеличаващите се възможности на регионалните арсенали от балистични ракети. Подобни разполагания имат най-вече за цел да парират примитивните способности на Северна Корея, но не изцяло: тъй като от една страна имат за цел да внесат успокоение сред регионалните съюзници, а от друга – да дадат знак, че разполагат с възможности да уравновесят донякъде китайските ракети с тактически и оперативен обсег действие, болшинството от които са с конвенционално, 76 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

سبتمبر
RADNI DOKUMENT
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
верные друзья? - Carnegie Endowment for International Peace
Евразийская экономическая интеграция - Евразийский Банк ...
Í à ó ÷ í î - à í à ë è ò è ÷ å ñ ê è é æ ó ð í à ë - Евразийский Банк ...
Изграждане на нисковъглеродна икономика
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Кубань - Российская национальная библиотека
經濟與匯、利率預測 - 國家政策研究基金會
2415-8437
Innovation in the RF regions.2nd edition