Views
1 year ago

DIPLOMACY ДИПЛОМАЦИЯ

2kGfdFv

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БАЛАНС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ... при отсъствие на сътрудничество в замразените регионални формати. Настъпилото „затопляне” в отношенията между Турция и Русия, както и развитието на енергийни проекти между двете държави през акваторията на Черно море би могло да създаде предпоставки за връщане на Турция към вече споменатата по-горе традиционна политика на изолиране на НАТО и на некрайбрежни страни членки на Алианса от по-видимо участие в търсенето на баланс в Черно море. Единственият военноморски формат в Черно море, който има перспектива за развитие в настоящия контекст, е турската национална операция „Черноморска хармония”, ръководена от военноморския център в Ерегли, Турция. Особеност на този формат е, че той не носи етикета „регионален” и в него не участват всичките шест крайбрежни държави, включително и България. Отчитайки вероятната липса на интерес от страна на Грузия и Украйна за ефективно участие във формат, в който присъства и Русия, както и позицията на България и Румъния по отношение на операция „Черноморска хармония”, форматът е обречен да остане двустранен между Турция и Русия. Съществува вероятност, при която Турция, търсейки запазването на стратегически баланс с Русия в Черно море, допълнително да се опита да ограничи военноморска роля на НАТО или на некрайбрежни съюзнически държави в Черно море, включително в контекста на ограниченията по Конвенцията от Монтрьо. Подобно ограничение Турция вече е налагала през 21 век. След войната в Южна Осетия, Грузия, през 2008 г., Турция отказва транзитно преминаване през проливите на два американски хуманитарни кораба за Грузия, позовавайки се на ограничението за тонажа (бел.: общият тонаж не трябва да надхвърля 45 000 тона). Политиката на България, в голяма степен споделяна и от Румъния, е ясна и последователна в годините. България винаги е разглеждала Черноморския регион в европейски и евроатлантически контекст, като последователно се е застъпвала за инклузивен подход в областта на регионалната сигурност, включително за по-активно присъствие на НАТО и ЕС в Черно море. Решението на съюзниците от Варшава за адаптирано предно присъствие в Черно море се отнася до мерки, свързани главно с провеждане на засилени учения и тренировки за осигуряване на по-голяма видимост, при спазване на ограниченията на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г. за режима на корабоплаване през проливите. България, като страна членка на НАТО и една от шестте черноморски държави, има готовност да участва активно в прилагането на тези мерки. Те имат изцяло отбранителен характер и е предвидено да се осъществяват при пълна прозрачност. Основната им цел е намаляване на напрежението и рисковете от инциденти с военен характер, както и изграждане на стабилност и предвидимост в региона. Поставените с решенията от Варшава цели напълно кореспондират и със смисъла на посланието, което българският министър-председател отправи по отношение на ролята на НАТО в Черно море, а именно – намаляване на напрежението, участие на всички съюзници и неограничаване на формата на адаптираното предно присъствие до трите черноморски държави, членки на НАТО. България ще продължава да защитава своята позиция относно ролята на НАТО в Черно море, водена от убеждението, че пълното прилагане на ценностите на Алианса е гаранция за сигурност и стабилност. Политиката на отворени врати на НАТО е инструмент в процеса на изграждане на една нова устойчива архитектура на сигурност в региона на Черно море. След отправянето на покана за членство и DIPLOMACY 18/2016 41

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БАЛАНС В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН ... подписването на Протокола за присъединяване на Черна гора към НАТО, Алиансът следва да продължи да работи за изпълнението на вече поети ангажименти за интеграция на останалите страни, стремящи се към членство в НАТО. Друг инструмент в процеса на изграждане на новата стратегическа среда на сигурност е разширяването на мащабите на практическото сътрудничество и повишаване на оперативната съвместимост между НАТО и партньорските страни от региона чрез провеждане на повече учения, активен обмен в рамките на съюзническите и партньорските центрове за обучение и подготовка, както и чрез използване на пълния инструментариум на политиката на партньорства на Алианса. Бъдещата засилена роля на НАТО в Черно море и изпълнението на приетите от страните членки мерки изискват консенсус в рамките на НАТО. Прави чест на Алианса, че независимо от географското и геополитическото положение на различните страни членки в НАТО, различният исторически опит и настоящи отношения с Русия и страните от Близкия изток и Северна Африка, той остава силен и единен пред новите заплахи за сигурността. Драгомир Заков започва работа в МВнР през март 2002 г. в дирекция „НАТО и международна сигурност” като експерт по въпроси на експортния контрол и регионалната сигурност. Има над 14 години стаж в областта на многостранната дипломация, международната и регионалната сигурност, хуманитарни въпроси, ООН, НАТО, ЕС, ОССЕ и други международни организации. Бил е на задгранични мандати в Постоянната делегация на Р България към НАТО в Брюксел (2004-2008 г.) и в Мисията на Р България към ООН и другите международни организации в Женева (2011-2014 г.). В периода 2006-2010 г. е заместник-национален представител в НАТО по въпроси на контрола на конвенционалните оръжия. Бил е координатор на Източноевропейската регионална група в Женева (2012-2014 г.) и съ-председател на Комитета по Общия статут на Конвенцията за забрана на противопехотните мини (2013 г.). След завръщането си от Женева през 2014 г. е началник на отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, както и по съвместителство директор по въпроси на разоръжаването в контекста на ЕС. От 1 август 2016 г. е назначен за директор на дирекция „НАТО и регионална сигурност”. 42 ДИПЛОМАЦИЯ 18/2016

Swansea Bay City Region A City Deal 2016-2035
Журнал KAZENERGY № 3 - 2006 Часть 1
август 2009 - Евразийский Банк Развития
ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
OECD-action-plan-on-the-sustainable-development-goals-2016
ЛАнДшАфтное рАзнообрАзие и СиСтемА оСобо охрАняемых ...
«Нова Стратегічна Концепція для ... - NATO Watch
VOICE
A WEALTH OF NATIONS
Керівництво з методології інновацій - I3E
Ελληνικός Τουρισμός
AID BUDGET SUMMARY 2016–17
العربية
сводный отчет: переход к применению новых вакцин в странах с ...
대북정책의 대국민 확산방안 - 통일연구원