Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Postępowanie

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. Spis treści: • W skrócie 113 • Stocznia w Gdyni – aktywność gospodarcza nabywców obszarów postoczniowych w procesie kompensacji 113 • Stocznia w Szczecinie 116 • Kalendarium 116 112

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. W skrócie: W ramach pomocy publicznej po 1 maja 2004 r. Skarb Państwa przeznaczył 5,46 mld zł dla stoczni w Gdańsku i Gdyni oraz 2,99 mld zł dla stoczni w Szczecinie. Stocznie dostawały nie tylko gotówkę. Większą jej część stanowiły wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe, poręczenia kredytowe i inne subsydia. Wysokość samych poręczeń kredytowych na budowę statków w stoczni w Gdyni i Szczecinie szacuje się na ponad 1 mld zł. W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska uznała za nielegalną pomoc finansową, jakiej polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie. KE dała polskiemu rządowi czas do czerwca 2009 r. na sprzedaż majątku obu stoczni. Do tego momentu zakłady miały też zwolnić wszystkich pracowników. � Aby zapobiec upadłości stoczni, rząd zawarł kompromis z Komisją Europejską i stroną społeczną, który pozwalał na sprzedaż już nie całych stoczni, ale ich poszczególnych aktywów. Komisja Europejska postawiła warunek, aby poszczególne aktywa były sprzedawane oddzielnie, a od inwestorów nie żądano kontynuacji produkcji stoczniowej. � Ministerstwo Skarbu Państwa opracowało tzw. specustawę stoczniową. Przewidywała ona sprzedaż stoczni Gdynia i Szczecin w otwartej, przejrzystej, bezwarunkowej i niedyskryminującej procedurze przetargowej. Ustawa obejmowała programem ochronnym stoczniowców zatrudnionych w stoczni Gdynia i Szczecin do 31 października 2008 r. Gwarantowała ona wypłatę odszkodowań od 20 tys. zł do 60 tys. zł w zależności od stażu pracy. Odszkodowania te były wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla zwalnianych pracowników przygotowany został Program Zwolnień Monitorowanych (szkolenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, kursy przekwalifikowujące). � Plan ratowania Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia był efektem wspólnych wysiłków strony społecznej i rządowej. Obie strony zgodziły się na rozwiązania, które zostały wdrożone i uznały je za najlepsze z możliwych. � Był to okres dekoniunktury w branży stoczniowej w całej Europie. W tym samym czasie upadły niemieckie stocznie w Wismarze i Rostocku, zwalniając 2700 osób. Firma A.P.MOLLER‐ MAERSK rozpoczęła wygaszanie produkcji w swoich stoczniach w Danii i na Litwie, a holding stoczniowy THYSSEN KRUP MARINE SYSTEMS ze względu na trudną sytuację finansową rozpoczął sprzedaż wszystkich swoich stoczni. Nie bez znaczenia były również wystąpienia ze strony polskich przeciwników procesu sprzedaży aktywów stoczni, którzy donosili inwestorom o rzekomych wadach prawnych procesu. Zarzuty te zostały jednoznacznie wyjaśnione przez MSP (sprawa Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.). � We wrześniu 2009 r. KE wydała zgodę na przedłużenie procesu kompensacji. � Od tego czasu w kolejnych aukcjach i przetargach dzierżawione i sprzedawane były składniki majątku stoczni, w tym m.in. „serce stoczni Gdynia” – suchy dok i suwnica, zakupione przez spółkę CRIST S.A. Spółka wznawia produkcję stoczniową, zatrudnia pracowników, w tym byłych stoczniowców. � Obecnie na dawnym terenie Stoczni Gdynia pracuje ponad 3000 osób, z czego znaczącą część stanowią byli stoczniowcy. Planowane są kolejne zatrudnienia. Stocznia w Gdyni – aktywność gospodarcza nabywców obszarów postoczniowych w procesie kompensacji: Crist S.A. � Spółka realizuje dwa kontrakty o dużej wartości i skali, tj. budowę jednostek pływających typu jack‐up dla sektora offshore wind power. Łączna wartość tych Zaangażowanie Crist w projekty 113

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...