Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

kraju). Dostawy zapewni

kraju). Dostawy zapewni umowa pomiędzy PGNiG i Qatargas z czerwca 2009 r. ‐ 1 mln ton LNG rocznie (1,38 mld m 3 ). � MSP podjęło działania, dzięki którym ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych, wartych 4 mld zł (wraz z interkonektorami), wartych 3,64 mld zł (z UE: 881,8 mln zł) zostało prawie 200 km, a 800 km jest w trakcie zaawansowanej realizacji. � Gaz łupkowy – decyzjami korporacyjnymi MSP zachęca spółki do angażowania się w poszukiwanie złóż gazu łupkowego. Bierzemy czynny udział w spotkaniach koordynujących z przedstawicielami firm i administracji krajów, gdzie gaz łupkowy jest już wydobywany. � Kontrakt katarski – kompleksowość działań – nie tylko budujemy infrastrukturę, ale zapewniamy dostawy gazu dla Polski. W chwili otwarcia Terminalu do Polski będzie płynął statek z katarskim gazem. Kontrakt zapewni dostawy gazu w wysokości 1 mln ton LNG rocznie. � Rozbudowujemy naszą infrastrukturę (podziemne magazyny gazu, łączymy nasz system gazociągów z systemami innych krajów, rozbudowujemy krajową sieć przesyłową). � MSP podjęło działania, których efektem było rozdzielenie technicznego przesyłu gazu, za co odpowiedzialna jest spółka OGP GAZ‐System S.A. od obrotu, za co odpowiada PGNiG S.A. Dzięki temu nastąpiło wprowadzenie rynkowych zasad konkurencyjności w tym obszarze. 5. Sektor Paliwowy ‐ inwestycje � Cztery ostatnie lata to okres inwestycji w sektorze paliwowym, wartości ponad 11 mld zł. � Grupa Lotos – Program 10+. Program inwestycyjny wartości 5,5 mld zł realizowany w celu zwiększenia mocy przerobowej rafinerii w Gdańsku. Skarb Państwa, jako większościowy akcjonariusz, wyraził w lutym 2008 r. zgodę na ustanowienie przez Lotos zabezpieczeń kredytów na finansowanie realizacji Programu, co umożliwiło zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,75 mld USD i zakończenie inwestycji w planowanym zakresie i zgodnie z harmonogramem, w marcu 2011 r. � Inwestycje PKN Orlen obejmują budowę kompleksu petrochemicznego w Płocku i Włocławku (PX/PTA), wartego 4 mld zł, oraz nowej instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (HON VII) w rafinerii w Płocku, wartej 500 mln zł, � Naftoport przejął stanowiska przeładunkowe w Porcie Północnym, zwiększając zdolność przeładunkową o 1 mln ton paliw i 11 mln ton ropy naftowej rocznie. � Spółka PERN „Przyjaźń” kończy budowę III nitki ropociągu „Przyjaźń”, PKN Orlen zakończył budowę rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski‐Wrocław, łączącego bazy magazynowe należące koncernu. Przepustowość rurociągu wynosi 1 mln ton rocznie, a jego operatorem jest PERN „Przyjaźń”. 6. Sektor energetyczny – bezpieczeństwo i inwestycje � Pozycje spółek energetycznych budujemy przemyślanymi, biznesowymi decyzjami, podwyższając ich kapitały poprzez GPW (PGE – 6 mld zł, Enea, 2 mld zł) czy dostosowując model sprzedaży akcji Skarbu Państwa do potrzeb spółek. Spośród czterech, nadzorowanych przez MSP grup energetycznych, trzy: Enea S.A., PGE S.A., Tauron PE S.A. wprowadziliśmy na warszawski parkiet, a dla Energi szukaliśmy inwestora branżowego. Nasze działania łączy jeden cel – budowa silnych spółek energetycznych zdolnych do konkurowania ze swoimi europejskimi odpowiednikami. 8

� Jednym z przykładów biznesowego wykorzystania posiadanych środków przez spółkę energetyczną była sierpniowa transakcja zrealizowana przez Tauron, który przejął od Vattenfall Górnośląski Zakład Energetyczny. Dzięki połączeniu tych dwóch spółek Tauron zyskał m.in. nową wartość w postaci wzrostu bezpieczeństwa energetycznego dla obecnych i przyszłych klientów. � Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego ważne jest również poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania energii. Przygotowano ustawę o inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. To znaczący krok dla dywersyfikacji polskich źródeł energii. Ustawa ma jeszcze drugą, bardziej społeczną stronę, daje bowiem możliwość dochodzenia wywłaszczonym z nieruchomości pod inwestycje z zakresu energetyki jądrowej, na dochodzenie swoich praw przed sądem. Do tej pory mogli jedynie starać się o odszkodowanie na drodze administracyjnej, bez szans na zakwestionowanie przyznanych w efekcie środków. To przełom w realizacji inwestycji na cele publiczne. � Aby uporządkować i uprościć struktury organizacyjne poszczególnych grup przeprowadziliśmy procesy konsolidacji i restrukturyzacji w sektorze energetycznym. Proces konsolidacji dotyczył czterech spółek: Tauron S.A., Energa S.A., PGE S.A oraz ENEA S.A. Konsekwencją konsolidacji grup energetycznych była m. in. zamiana akcji pracowniczych spółek konsolidowanych (parterowych) na akcje spółek konsolidujących (dominujących). Proces konsolidacji w energetyce dał prawo nieodpłatnego nabycia akcji 93.115 osobom. 7. Górnictwo – urynkowienie sektora � Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – w czerwcu 2009 r. wprowadziliśmy na warszawski parkiet pierwszą kopalnię węgla kamiennego. W wyniku debiutu Spółka pozyskała 528 mln zł. Całą tę sumę przeznaczono na inwestycje – rozbudowa kopalni na polu Stafanów – co pozwoliło na podwojenie wydobycia (w 2010 r. Spółka wydobyła 5,7 mln ton węgla). Następnie, aby zwiększyć płynność akcji Spółki w grudniu 2009 r. Skarb Państwa sprzedał 5% akcji. Ostatecznie spółka została sprywatyzowana w marcu 2010 r. Akcje zaoferowane przez Skarb Państwa zostały nabyte przez wszystkie polskie Otwarte Fundusze Emerytalne za 1,1 mld zł. � Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – debiut na GPW 6 lipca 2011 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 5,37 mld zł. Ponad 168 tysięcy inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. W celu zachowania władztwa korporacyjnego w Spółce przez Skarb Państwa, dokonano zmian statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów w JSW S.A. 8. Konsolidacja w sektorze chemicznym � Minister Skarbu Państwa wspierał oddolną inicjatywę konsolidacji spółek wokół Zakładów Azotowych w Tarnowie‐Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych Puławy S.A. W jej wyniku powstały dwie silne grupy kapitałowe na rynku chemicznym: � Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów – posiadająca akcje ZAK S.A. oraz Zakładów Chemicznych Police S.A., � Zakłady Azotowe Puławy S.A. – posiadające udziały Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. oraz Azoty‐Adipol S.A. 9

 • Page 1: Raport z pracy Ministerstwa Skarbu
 • Page 5 and 6: Podsumowanie działań Ministerstwo
 • Page 7: � Wprowadziliśmy 5 spółek do W
 • Page 11 and 12: � Postawienie Spółki w stan lik
 • Page 13 and 14: organizację roadshow inwestorskich
 • Page 15: 19. Totalizator Sportowy - wybór o
 • Page 18 and 19: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 20 and 21: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 22 and 23: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 24 and 25: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 26 and 27: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 28 and 29: Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj
 • Page 30 and 31: Temat: Kwestie: negocjacji podjęty
 • Page 32 and 33: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 34 and 35: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 36 and 37: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 38 and 39: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 40 and 41: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 42 and 43: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 44 and 45: Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201
 • Page 46 and 47: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 48 and 49: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 50 and 51: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 52 and 53: Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes
 • Page 54 and 55: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 56 and 57: Temat: Podjęcie spraw trudnych i
 • Page 58 and 59:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 60 and 61:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 144 and 145:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 146 and 147:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 148 and 149:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 150 and 151:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 152 and 153:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 154 and 155:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 156 and 157:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 158 and 159:

  Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw

 • Page 160 and 161:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 162 and 163:

  Temat: Komunalizacja - współpraca

 • Page 164 and 165:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 166 and 167:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 168 and 169:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 170 and 171:

  Temat: Legislacja Kwestie: Najważn

 • Page 172 and 173:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 174 and 175:

  Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W

 • Page 176 and 177:

  Temat: Właściwe gospodarowanie ma

 • Page 178 and 179:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 180 and 181:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 182 and 183:

  Temat: Przyspieszenie realizacji wy

 • Page 184 and 185:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 186 and 187:

  Temat: Totalizator Sportowy Kwestie

 • Page 188 and 189:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 190 and 191:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 192 and 193:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 194 and 195:

  Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Page 196 and 197:

  Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb

 • Page 198 and 199:

  Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030