Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Uzdrowiska –

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone inwestorów branżowych, ale także inwestorów finansowych, którzy myślą o długofalowym lokowaniu środków. � Spółki uzdrowiskowe działają w warunkach ostrej konkurencji, przy dużym niedoborze środków na rozwój, co przemawia za koniecznością ich prywatyzacji. � Prywatyzacja daje tym spółkom możliwość pozyskania kapitału, który mogą przeznaczyć na rozwój, modernizację, prowadzenie nowych inwestycji i dopasowanie oferty do potrzeb rynku. � Pozyskanie inwestorów dla dokapitalizowania spółek uzdrowiskowych jest drogą do powstrzymania szybkiego ekonomicznego zużycia ich potencjału leczniczego i hotelowego. � Wzrost efektywności sprywatyzowanych spółek. Prywatyzacja prowadzi do racjonalizacji kosztów pracy oraz kosztów działalności. � MSP zawsze negocjuje jak najkorzystniejsze warunki cenowe oraz pakiety inwestycyjne. � Prywatyzacja uzdrowisk pomaga zmienić nastawienie pracowników. W wyniku podpisanych pakietów socjalnych pracownicy mają zagwarantowane zatrudnienie na warunkach określonych w pakiecie (np. nowy właściciel Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. zobowiązał się, że przez okres 5 lat utrzyma stan zatrudnienia pracowników). � Ponadto pracownicy, dzięki procesowi udostępniania akcji pracowniczych, stają się współwłaścicielami spółek, a to wpływa na zwiększenie ich zainteresowania rozwojem uzdrowisk. � Sprzedaż uzdrowisk nie oznacza zmniejszenia lub odebrania Polakom możliwości nieodpłatnego leczenia w sanatoriach. Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń, kieruje się jakością usług i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową. Tym samym, sprywatyzowanie uzdrowisk nie wpłynie na ograniczenie dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego, wręcz przeciwnie, podniesie jedynie jakość i zakres świadczonych usług. � Sprzedane uzdrowiska nie tylko utrzymują profil swojej działalności, ale także podnoszą jakość i zakres świadczonych usług. Uzdrowisko Nałęczów sprzedane w 2001 r. w ciągu zaledwie kilku lat zostało całkowicie wyremontowane, znacznie poszerzono listę zabiegów, wybudowano nowoczesny budynek rekreacyjny i podniesiono komfort usług. Zyskała także gmina, dla której uzdrowisko jest wielkim atutem i służy działaniom promocyjnym. � Polskie uzdrowiska dzięki prywatyzacji stają się bardziej konkurencyjne i lepiej promowane. Wyższy standard i lepszy serwis pomagają przyciągnąć nie tylko klientów w ramach umów z NFZ, ale także tych komercyjnych z kraju i zagranicy. 152

Rozdział Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...