Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Grupa Bumar –

Temat: Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy Kwestie: Struktura Grupy Bumar. Konsolidacja. Wsparcie ze strony Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie 15 projektów dla bezpieczeństwa państwa rakietowych klasy SHORAD/SR SAMS. 5. Wdrożenie do produkcji Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo–Artyleryjskiego krótkiego zasięgu osłony bazy lotniczej „PILICA”. 6. 120 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowo–burzącym. 7. 120 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym, 8. Opracowanie i wdrożenie systemu amunicji precyzyjnego rażenia do 120 mm moździerza, kryptonim RAK AMUNICJA. 9. Opracowanie i wdrożenie systemu amunicji precyzyjnego rażenia dla samobieżnych haubic 155 mm (KRAB, KRYL). 10. Wielolufowy karabin maszynowy. 11. Wdrożenie do produkcji 40 mm granatnika rewolwerowego. 12. Modułowy System Broni Strzeleckiej. 13. Wdrożenie nowoczesnej broni strzeleckiej – projekt pistolet. 14. Kompleksowy symulator SK‐1 Pluton. 15. Bojowy Wóz Piechoty na bazie Wielozadaniowej Platformy Bojowej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na badania, opracowanie technologii i wprowadzenie do produkcji nowych, konkurencyjnych wyrobów z zakresu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Dzięki wsparciu Grupa Bumar będzie dysponować nowoczesnym sprzętem i wzmocni swoją pozycję rynkową w kraju, jako największy dostawca wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 132

Rozdział Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno‐spożywczego

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...