Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Uzdrowiska –

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone Spis treści: • W skrócie 147 • Uzdrowiska wyłączone 148 • Uzdrowiska sprywatyzowane 148 � Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. 148 � Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. 148 � Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 149 � Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A. 149 � Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. 149 � Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. 150 � Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. 150 � Uzdrowisko Połczyn S.A. 150 � Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. 151 � Uzdrowisko Świeradów ‐ Czerniawa Sp. z o.o. 151 • Ogólne korzyści z prywatyzacji spółek uzdrowiskowych 151 146

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone W skrócie: W momencie tworzenia Planu prywatyzacji na lata 2008‐2011 lista spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji obejmowała 14 podmiotów: 1. Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. z siedzibą w Busku – Zdroju. 2. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku. 3. SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. 4. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. z siedzibą w Kołobrzegu. 5. Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy – Zdroju. 6. Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. z siedzibą w Lądku Zdroju. 7. Uzdrowisko Rymanów S.A. z siedzibą w Rymanowie Zdroju. 8. Uzdrowisko Świnoujście S.A. z siedzibą w Świnoujściu. 9. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ S.A. z siedzibą w Ustroniu. 10. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju. 11. Uzdrowisko Szczawno‐Jedlina S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju. 12. Uzdrowisko Konstancin‐Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna. 13. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. 14. Uzdrowisko Świeradów‐ Czerniawa Spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie – Zdroju. Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, określił, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, utworzonych w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych, które nie będą podlegać prywatyzacji. Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz.U. z 2008 r., Nr 192, poz.1186), liczba spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji została ograniczona z czternastu do siedmiu, tj.: 1. Uzdrowisko Busko‐Zdrój S.A. w Busku Zdroju. 2. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku. 3. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu. 4. Uzdrowisko Lądek‐Długopole S.A. w Lądku Zdroju. 5. Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju. 6. Uzdrowisko Krynica‐Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju. 7. Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu. Zmniejszenie liczby spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji jest zgodne z polityką Rządu w zakresie przyspieszenia prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, a jednocześnie nie ogranicza możliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze środków publicznych. Jest także szansą na dostarczenie spółkom niezbędnego kapitału na inwestycje i podniesienie standardu oferowanych usług. Natomiast pozostawienie 7 spółek uzdrowiskowych, jako wyłączonych z prywatyzacji, zaspokaja potrzebę zagwarantowania leczenia uzdrowiskowego we wszystkich profilach leczniczych. Ponadto, proces prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa zmierza do poprawy efektywności ich funkcjonowania i dalszego rozwoju poprzez pozyskanie inwestora strategicznego. 147

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy