Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

derne til andre EDB-gruppelokationer, eller andre blev sendt hjem og arbejde.

Plus at der blev lejet 500 m 2 ude i byen eller ved naboen, som de kunne flytte

over til. Så det var et kæmpe logistikarbejde. Og så flyttede de så fra det, der

ikke blev bygget til det, der var blevet bygget om, og så tilbage igen. Efter vi

havde bygget. Så samtidig med det, så skulle vi altså håndtere en ombygning.

Og der var meget store udfordringer for der havde vi besluttet, at der skulle

ventilation i det hele. Og lave ventilation i en eksisterende bygning, der ikke

høj nok. Øj. Det er ikke sjovt. Så der havde vi virkelig nogle udfordringer. Men

vi løste det.

I: Hvordan?

J: Jamen, det løste vi ved indblæsningsposer. Sådan nogle som kan ligge under

loftet. Nogle teknikker indenfor ventilation, men inden du finder frem til det,

og inden du finder løsninger. Der går altså lang tid.

I: Var der andre ting, hvor I måtte tilpasse bagefter?

J: Ja, det var der egentligt. Varmesystemet var egentlig perfekt, problemet

var, at det var svært at måle forbruget i det enkelte lejemål. Så der måtte vi

montere nogle flere bimålere, fordi der skulle flere måleenheder til at fordele

det reelt. Jeg ved ikke hvor langt ned, du vil gå, men nu har vi valgt nogle stole

med læder på. De er behagelige og varme at sidde på, men derinde (I restauranten)

der har vi valgt Syverstolen, men Syverstolen er meget kold at sidde

på. Så der blev vi nødt til at gå ud og investere i 30 puder, så pigerne kunne

sidde på. Sådan er der nogle små ting, men for selve byggeriet. Jeg synes at

det jeg har været mest utilfreds med, det er, at der har været for meget vand

i jorden til at de træer, vi har plantet ude foran, at de kan gro. Og der fik vi jo

et pålæg fra kommunen, at vi skulle etablere 800 m 2 . udeareal til sådan en

bygning som det her. Det synes vi jo var lige lovlig meget, og så skulle der nogle

træer til og de træer, de er så gået ud. Så det har været en dyr affære. Så

synes jeg at skiltning har været vanskelig. Og det hænger nok sammen med,

at vi ikke har haft en god dialog med kommunen, om hvordan man laver skiltning

på sådan en bygning her. Ikke har været klar nok fra starten, at det var

sådan man gjorde. Byggemæssigt har der været en masse dykpumper og vand

og sådan noget, fordi der har været meget vand her. Men det er jo mere justeringer,

så fase 2 herovre hvor der virkelig var brug for at rette vægge op…

(Hans telefon ringer) og sørge for tingene kom i orden. Ellers har der ikke været

det store.

I: Hvilke økonomiske konsekvenser har der så været efterfølgende på de problemer?

J: Dem der har været har været ”betal ved kasse et” og så tage det som en

erfaring, og så kom videre. For det nytter jo ikke noget at hænge sig i småproblemer.

112

More magazines by this user
Similar magazines