Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

nes til ny information og læring. Knowledge management kan bidrage til et

miljø begreb i FM, som stedet for informationsudveksling og læring.

Denne mere nuancerede definition på FM lægger således mere op til vidensdeling

end CFM’s definition. Fælles for begge definitioner af FM er dog, at

facilities manageren primære funktion er at understøtte organisationens primære

aktiviteter (Emmet, 2007).

Grundet Grimshaws fokus på miljø, som er afgørende for problemstillingen,

tages i denne rapport udgangspunkt i denne definition. Dermed er scenen lagt

til at en dybere forståelse af, om der er et problem med at overføre viden om

FM til byggeprocessen.

Problemet er der

De anvendte begreber for drift og FM i denne rapport er hermed præsenteret.

På ovenstående grundlag vil vi nu se nærmere på; om der er et problem

med at inddrage FM i byggeprocessen. Vi vil derfor nu gå videre med analysen,

som tager afsæt i den internationale litteratur på området, hvor relevant

litteratur til nærmere analyse identificeres. Derefter analyseres og kombineres

litteraturen med empirien for dermed ikke blot at kunne identificere om

der er et problem, men også identificere på hvilke områder i byggeprocessen

problemet med manglende implementering af driftsovervejelser er størst.

International litteratur – krydsfelter mellem FM, byggeri og viden

Der er flere internationale bidrag til en samlet forståelse af FM og viden, som

kan danne baggrund for at dokumentere, om der er et problem med at inddrage

FM i byggeprocessen. I det følgende vil litteraturen frem til i dag blive

gennemgået. Litteratur om byggeindustrien og projektledelse vil også løbende

blive inddraget.

På baggrund af det internationale litteraturstudium er det muligt at etablere

en oversigt over den publicerede litteratur, som omhandler temaerne FM,

viden og læring generelt, viden mellem aktørerne, byggebranchen, projektledelse,

strategi samt performance. Det er disse temaer, der fremtræder, som

de centrale temaer i litteraturen og for problemstillingen. Da rapporten fokuserer

drift i et bredt perspektiv fokuseres der på FM og ikke drift i temafeltet

i tabel 5.

16

More magazines by this user
Similar magazines