Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Manglende driftsvenligt byggeri

”Driftsviden fra eksisterende bygninger inddrages i al for ringe grad i nye byggeprojekter”.

Sådan lyder den generelle opfattelse i byggebranchen. For at

imødekomme problemet udgiver Byggeriets Udviklingsråd i 1985 rapporten:

”Planlægning af driftsvenligt byggeri”. Sidenhen kommer yderligere danske

publiceringer, så som ”BPS - Fælles principper for vedligeholdelse af ejendomme”

i 1988 og ”Nøgletal for ejendomsdrift – til brug for benchmarking” i

1995. En række undersøgelser 1 peger på, at disse publikationer kun har haft

en meget begrænset effekt på problemet. Der er meget tilgængelig information,

om hvordan driftsviden med fordel kunne inddrages i byggeriet, men der

mangler i høj grad en egentlig implementering.

Arkitekter, ingeniører og entreprenører i byggebranchen har således længe

haft adgang til publikationer om, hvordan man kan foretage driftsvenligt byggeri,

men de har kun i ringe grad formået at anvende publikationerne i praksis

(Jensen, 2008). Flere eksempler viser, at det er muligt at inddrage drift i byggeri.

Byggeriet af Vildbjerg skole vest for Herning, er et godt eksempel på, at

det kan lade sig gøre at inddrage driften i byggeprocessen med succes, hvor

OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) her har sikret et driftsvenligt byggeri. Trods

succeshistorier med at inddrage driftsviden i byggeri ser man stadig byggeprojekter,

som er fyldt med fejl, mangler og uhensigtsmæssige driftsløsninger.

Denne rapport vil give en del af svaret på, hvorfor driftserfaringer ikke inddrages

bedre, når der bygges nyt, bygges om eller renoveres.

Driftsomkostninger kan ikke fjernes helt. Der vil altid være driftsomkostninger

forbundet med anvendelse af bygninger, men spørgsmålet er, hvilke og hvor

store driftsomkostninger, som kan og bør accepteres? DR-Byen illustrerer,

hvordan manglende inddragelse af driftsviden i byggeprocessen kan give uacceptable

driftsomkostninger. Efter påbegyndt ibrugtagning i sommeren 2008

1 Følgende undersøgelser viser, at problemet er der:

Workshop i efteråret 2006 i Middelfart, som blev iværksat af Teknologisk Institut. Diskussionen

omhandlede, om der var et problem samt mulige løsninger på problemet. Der var enighed

om, at problemet var der.

Følgegruppemøde i juni 2008 i Lyngby. Diskussion af baggrunden for problemet og en generel

enighed om at problemet er der.

9 individuelle interviews med personer med indsigt i byggeri, som alle var opmærksomme på

problemets tilstedeværelse.

3

More magazines by this user
Similar magazines