Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

I: Hvordan vurderer I det?

K: Det vurderer vi ikke. Det vurderer SDU’s tekniske administration. Hvis de

siger: Altså, nu er det maskinmesteren, vi har brug for, og jeg vil sige, i de

fleste tilfælde der er der jo ofte maskinmesteruddannet personale rundt om

på de store universitetskomplekser, fordi teknikken er blevet mere og mere

kompleks. Og det vil sige at de persontyper, de vil altid være inde i den konkrete

udformning. Mange gange når vi bygger, så er det jo mange gange steder,

hvor vi jo skal fortsætte en udvikling, og det vil sige, at der skal man jo

sikre, at tingene kan tale sammen med de eksisterende systemer. Eksempelvis

kan man jo sige at sådan noget som CPS systemer. Der er det jo vigtigt, at når

man får en ny bygning, at den kan integreres i et CPS-system, man har i forvejen.

Og der er der eksempelvis også mange udbudsretlige problemstillinger

man jo skal forholde sig til som offentlig bygherre. Der kan man jo ikke bare

sige, at fordi du altid har brugt et givet firma, så vil du helst have, at det er

dem, der leverer. Det er der jo ikke udbudsjuridisk grundlag for. Det, som man

kan sige der, det, er at man skal kræve, at dem der skal levere, at de er kompatible

med de systemer, som man har i forvejen. Det er det, man kan kræve i

sit udbudsmateriale.

I: Og det har I også gjort i Kolding?

K: Så langt er vi slet ikke fremme endnu. Det er jo normalt processen. Som vi

talte om i går, så er Koldingsagen, den er jo først ved at blive gjort klar til selv

konkurrencen. Efterfølgende så er der mange af de her ting, som bliver indarbejdet

i selve projekteringsfasen. Altså, til din orientering så vil Koldingprojektet

jo blive kørt i et normalt udbud. Dvs. vi snakker ikke totalentreprise, vi

snakker om, at vi indgår i en aftale med nogle rådgivere og nogle arkitekter og

ingeniører. Og de laver et projektmateriale, og det projektmateriale danner

grundlag for et udbud til entreprenørerne. Så det helt efter den kendte form.

I: Har I lavet nogle krav indtil videre?

K: Ikke i det konkrete her, men vi kan sige meget af det her jo kendt stof for

os. Så på den led, er der egentlig ikke så meget nyt rent udbudsjuridisk. Det er

mere det, at man bliver klogere hen af vejen selvfølgelig.

I: Hvad tænker du på der?

K: Det er der, hvor vi kan sige også i vores udbudsjuridiske tilgang til tingene.

Der bliver vi jo også klogere, hvis man har været inde og lave uheldige formuleringer

eller den slags ting. Så bliver man klogere næste gang, man laver et

udbud.

I: Hvem har deltaget i projektet i Kolding indtil videre?

K: Indtil videre kan vi jo sige at i udformningen af byggeriet, der har vi haft

kontakt med SDU’s tekniske administration. Dvs. Søren Hesseldahl og hans

132