Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

forslag til, hvordan kan det her ændres? Sådan arbejder man. Jeg tror, at hvis

du virkelig får skabt den, der dynamik så kan du tro… selvom ham der blot

skulle lave kontrakter på grundkøb. FM hvad for en fisk. Det rager ham en

skid. Er jeg med i det? Ja, det er du faktisk. Han kan jo også se og komme med

forslag om: ”Hvorfor gør man ikke sådan?”. Det er det, jeg ser for mig. Vi har

fortalt med den overordnede gode historie. Så vil det kunne føre frem til den

her interaktive part, der aldrig har arbejdet sammen før. Det vil så betyde

sådan og sådan. Så kommer vi. Ved du så, hvad Helge Sander, som udviklingsminister…

Det betyder, at det faktisk er noget, at vi vil være det første

land i verden, der overhovedet får styr på det her. Så vil jeg godt se ham sige.

”Nej det er ikke mig”, ”Nå, men så vil jeg gå ind til din kollega, der er bolig

minister”.

I: Hvor langt skal man gå ned? Nu siger du rengøringsassistenten. Skal hun

også med i byggeprocessen? Eller hvor langt ned organisatorisk går man efter

din mening ned?

P: I princippet ja. Hun skal med. Jeg fortalte, om den anden proces vi kørte,

hvor vi lod forskellige organisatoriske niveauer, og stillinger vurdere hinanden

og stillede krav til sig selv og til overliggende niveau, hvilket førte frem til den

der. Der var det jo nyt, at vi tog inspektørerne med. Det havde man aldrig

gjort før. Før min tid var det virkelig oppefra og ned. Så skulle folk bare gøre,

som der blev sagt. Inklusiv marketingchefen han skulle bare lave noget firfarvet

dybtryk. Det blev så ændret. Det havde vi meget glæde af. Det havde vi.

Det kræver meget pædagogik og meget motivation og meget baggrund. De

skal se den her. Så blev de tændt. Samtidig skal man nurse processen. Altså,

tanken med en procesleder er ikke uinteressant. Jeg ved ikke, hvad han er for

en størrelse. Den bliver vigtig. For der er jo ikke noget mærkeligt i, at når man

har eksempelvis 25 mennesker involveret i et projekt… ja, der kommer nye

ind, og det er klart kommer der en ny ind, så skal han jo have samme tur. ”Ja,

det er besværligt” og ”Ja det er muligt”.

I: Jamen. Det er bare nødvendigt.

P: Ja, sådan er det. Så svaret er det. Tag dem dog alvorligt. Det er jo dem, der

går tættest på kunden. Det førte så frem til den her service-kvalitetsmodel,

som vi udviklede, som professor Gronross fik lov at stjæle. Ang. oplevelse og

forventning hvad er det der holder den balance? Der fandt vi så ud af, at det

er ikke altid det, du gør rent teknisk, som vi troede at kunne dokumentere, at

vi var de bedste på maskinerne, og så effektivitet og alt det der. Det var også

hele den bløde del. Din evne til at fortælle, om det du gør. Så var vi så ovre i

den. Dermed også din påklædning osv. Det er der jo så ikke noget mærkeligt i.

Det var så den, Carlson tog op senere. Du skal se ordentlig ud og ”put a smile

in your voice”. Jeg har jo også været ovre hos Disney, og set hvordan de kører

services derovre. Det er så lidt mere militærisk, vil jeg sige. Men de er jo konsekvente,

hvor vi nok godt kunne være lidt mere konsekvente.

212

More magazines by this user
Similar magazines