Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

Partnering er en samarbejdsform, hvor de involverede parter har en åben og

ærlig kommunikation baseret på fælles målsætninger (Partnering i praksis,

2005). Partnering blev nævnt i undersøgelsen (N6) som en mulig løsning på at

drift ind i byggeprocessen, om end en af informanterne dog var skeptisk

overfor processen:

”Så får de karakterer, og så bliver det sammenvejet. Så kan det godt være,

at det er den, der måske kommer med den højeste pris får jobbet, og sådan

er vi startet. Ligeså snart byggeprocessen starter, så er det slut med at være

kammerater. Så får vi det billigste til den højeste pris.” (Søren Hesseldahl,

Bygningschef Syddansk Universitet)

Citatet viser, hvor afgørende åbenhed og tillid er for byggeprocessen, for at

partnering kan fungere tilfredsstillende. Samtidig viser det også, at partnering

ikke er ensbetydende med, at de deltagende parter arbejder gnidningsløst

sammen. Der er i partneringprojekter, som i alle andre store projekter mulighed

for konflikter, fordi parterne har forskellige interesser, mål og perspektiver.

Det positive fælles arbejde, eksempelvis om gode driftsløsninger skal derfor

normalt forhandles meget på plads inden kontrakten indgås. Herefter kan

de forskellige interesser gøre det svært at finde gode fælles løsninger. Skal

partnering have positiv effekt, så kræver det tillid mellem parterne, og det

betyder normalt, at de vil arbejde for, at relationerne mellem hinanden bliver

tætte og langvarige, og at de altså ikke kun handler kortsigtet og projekt for

projekt.

Fordelen ved både totaløkonomi, OPP og partnering er imidlertid, at det tvinger

aktørerne til at tænke på driften allerede i starten af byggeprocessen,

hvilket umiddelbart vil have en effekt allerede på kort sigt. Det bør desuden

bemærkes at disse nye udbuds og samarbejdsformer er forbundet med forholdsvis

store transaktionsomkostninger blandt andet til brugerinddragelse

og udformningen af kontrakter, der er væsentlig mere komplicerede end ved

traditionelle projektformer. Værdien skal altså opveje denne ekstra omkostning.

Mulige løsninger på langt sigt

På langt sigt er der identificeret følgende løsningsmuligheder: Best-practice

byggeproces, totaløkonomi, partnering, OPP, lovgivningsændring, kvalitetsfokus,

tillidsskabelse og uddannelse. De første 4 er allerede beskrevet i ovenstående,

hvorfor der i det efterfølgende fokusere på de 4 sidstnævnte løsningsmuligheder.

Lovgivningsændring

”Der sker ikke noget før aktørerne tvinges til det”. Dette udsagn fremføres

ofte i undersøgelsen af nøgleinformanterne (N8) og følgegruppen (FLG1). Ændring

af lovgivningen er imidlertid et langt og sejt træk, og nøgleinformanterne

kunne ikke identificere, hvordan lovgivningen skal ændres, for at driften

42

More magazines by this user
Similar magazines