Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

yggeri. Hvad taler for/imod i den udvalgte litteratur, at der er et problem

med inddragelse af driftsviden i byggeri?

Jensens (2002) fremhæver i artikel nr. 6 at:

”Det er almindelig anerkendt, at en af årsagerne til kvalitetsproblemer samt

ringe produktivitets- og produktudvikling i byggesektoren er mangelfuld

”feedback” eller tilbagemelding om erfaringer fra fuldførte bygninger til nybyggeriet.”

(Jensen, 2002, s. 37)

Der er således almindelig anerkendt, at der er et problem med tilbageføring af

erfaringer fra fuldførte bygninger til nye bygninger. Dette peger på, at tilbageføring

af driftsviden også, er et problem. Barrett (2000) fremhæver, at FM –

herunder også drift – har en tendens til at være teknisk og reaktiv frem for

strategisk med fokus på relationer til nøgleaktører. BRE-rapporten (2001)

fremhæver flere barrierer for, at facilities managere ikke inddrages i byggeprocessen

samt kommer med bud på, hvordan den ideelle involvering af facilities

manageren kunne være. Dermed anerkender Barrett og Building Research

Establishment, at der er problemer med implementering af FM i byggeprocessen.

Bröchner (2003) fremhæver, at der er problemer med inddragelse

af erfaringer med vedligeholdelse i byggeri, om end der løbende er udviklet

metoder til at inddrage denne del af driftsforvaltningen i byggeri. Jensen

(2008) vurderer, at der trods flere publiceringer stadig er problemer med

at få FM inddraget i byggeprocessen i Danmark. Han tilføjer samtidigt, at der

tilsyneladende er en positiv udvikling undervejs i Danmark, som imidlertid

varierer afhængigt af aktørernes kompetencer i det enkelte byggeprojekt.

Litteraturen i krydsfelterne mellem viden, FM, drift og byggeri er således enige,

om at der er problemer ikke blot i Danmark men også internationalt med

at få FM i byggeprocessen. Samtidig spottes der tendenser til at udviklingen

er ved at vende, om end det stadig er meget kompetenceafhængigt hos aktørerne.

Informanterne enige - problemer med implementering af drift i byggeri

De 9 informanter er enige om, at der er problemer med at inddrage FM i byggeri,

men også her kunne spores en hvis optimisme om fremtiden, især når

driftsherre og bygherre er samme person eller organisation. Her blev OPP

(Offentlig-Privat Partnerskaber) nævnt som et af de tiltag, der kan få driften

implementeret i byggeprocessen (N6).

Der er således enighed i dansk og international litteratur samt hos de 9 informanter

om, at der er et problem med at inddrage driftserfaringer i byggeri.

Bud på facilities management fokus i byggeprocessen

Efter at have konstateret at der er et problem, vil der nu blive foretaget en

uddybning af problemet. Her specificeres hvilke FM-opgaver aktørerne med

20

More magazines by this user
Similar magazines