Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

vende de gode eksempler, som argumentation overfor de resterende aktører

i byggeprocessen.

Løsningsforslagene vil næppe kunne gennemføres og vise en effekt med det

samme, men det forventes at øget forventningsafstemning og visualisering

samt sikring af deltagelse af både driftsherre og bygherre, er tiltag, som kan

effektueres på relativt kort sigt. Dette er illustreret i figur 8 i cirklen til venstre.

Samme figur viser tillige, at lovgivnings-, uddannelses- og relationsmæssige

løsninger alle er initiativer, som kan forventes at vise et resultat på længere

sigt, mens best-practice, totaløkonomi, partnering og OPP, må forventes

at vise øget effekt på både kort og langt sigt.

Figur 6 Løsninger på kort og langt sigt

Visualisering (K,S)

Sikre, deltagelse

fra både bygherre og driftsherre

(P)

Forventningsafstemning

(K,S)

KORT SIGT LANGT SIGT

Best practice

(P)

Totaløkonomi

(P)

Partnering(K,S)

OPP (K,S)

Kilde: Egen tilvirkning. Bogstaverne i parenteserne henviser til den barrierekategori, som kan forbedres ved at indføre

løsningsforslaget:

”P” repræsenterer projektrelaterede barrierer

”ST” repræsenterer strukturelle barrierer

”L” repræsenterer lovgivningsmæssigere barrierer

”K” repræsenterer kompetencemæssige barrierer

”S” repræsenterer sociologiske barrierer

Litteraturstudiet og undersøgelsen i denne rapport undlader at behandle

spørgsmålet om, hvor meget driftsovervejelser skal dominere i forhold til

æstetiske og arkitektoniske hensyn. Rapporten kan derfor på visse steder

fremstå, som om at der fokuseres på ”driftsimplementering frem for alt”. Derfor

pointeres det at rapporten alene har til hensigt at få overvejelser om drift

implementeret i byggeprocessen, og ikke at driftsaktørerne skal vinde ”slaget”

hver gang.

48

Flere driftsovervejelser

i lovgivning (L)

Ændringer i

udbudsreglerne (L)

Uddannelse af

driftspersonale (K,S)

Uddannelse af aktøerne i

byggeprocessen

i drift (K,S)

Styrkelse af relationer (P,K,S)

More magazines by this user
Similar magazines