Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

er kompetencerne der er manglende ved problemet, men at vi måske helt

konkret viden om hvordan vi kan tænke de her ting ind på.

LB: Ja præcis.

TD: For mig at se så tror jeg at du ved det meste, der er værd at vide. Det er

ikke så meget det om der mangler viden. Det mangler nogle redskaber nogle

modeller, nogle procesmodeller, som kan fortælle dem der er i byggerierne,

hvad skal vi gøre. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi få det med? Altså, det er

ikke indsigten eller forståelsen af hvad man kunne gøre man mangler, fordi

hvis man kigger rundt i det materiale, som ligger der allerede nu, så står det

der. Det står jo i de bøger, der bliver udgivet og i alle de retningslinjer, der

bliver lavet. Det står der jo. Så det er åbenbart ikke det, der mangler. Men det

mangler hvordan får vi det oversat fra en viden som er forståelsesmæssig til

at være noget som bliver indkodet i praksis. Det er den oversættelse og det er

også noget, jeg har hørt at du (PS) har talt om tidligere. Man ved jo en helt

masse om det her, hvorfor gør man det så ikke.

PS: Incitament.

TD: Ja det er i hvert fald en måde. Det er det der incitamenter til det. Men

findes de så. Selv dem der egentlig gerne vil. Har de noget de kan tage fat i?

Har de et program, som de ligesom kan sige. Ok, hvis vi tager det her ind, så

kan vi forklare de andre i processen. Vi kan forklare ham der driftslederen

”Det vi gerne vil vide fra dig, det er det og det og det. Du skal ikke tale om du

kender de der ventilationssystemer og at de går ned hver eneste gang, man

forsøger at få dem i gang. Det er ikke det vi vil høre.”. Hvad er det så vi vil høre?

Er det ikke det der mangler?

LB: Jo det er det.

TD: Nu er jeg jo ikke tekniker og det er jo herligt en gang imellem i hvert fald

her, så er det du tager fat i også. Det man optimerer på det man har fat i, de

bygninger man kender. Det er jo det man bliver rigtig rigtig god til, hvis man

arbejder med de her processer, hvis man bliver uddannet til at se på hvordan

skal styrken være, hvad skal materialevalget være, hvilke konsekvenser har

det og så videre. Men det er bare meget kompliceret, så derfor tager man fat i

noget, som man kan se. Det her kunne man gøre bedre. Og det kan man gøre

hver gang. Men det vi gerne vil have, det er at folk de faktisk begynder at agerer

før, man kommer til de her beregninger og optimeringer, man vil gerne

have dem til at agerer forud for driften. Det er ambitiøst. Altså, det er ikke at

se hvilke konsekvenser det har. Det er meget sværere at se hvordan kommer

man uden om den her traditionelle tekniker ingeniørmæssige tankegang, så

man faktisk begynder at handle lidt mere som bygningsledelse. Så det jeg

godt kunne tænke mig nogle input på, er, hvordan får man overdraget den

her viden. Hvor kan man gøre det henne? Uddannelse af driftspersonalet. Det

kunne være en rigtig god løsning.

68