Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

LB: Jeg tror også at det er vigtigt at man i projektering hele tiden har driftsøjet

med. Man bliver provokeret til at tænke drift. Jeg kan give et eksempel med

parken. Både arenaen og alt det der, som skulle bygges der. Der har vi simpelthen

lavet en værktøj, som følger hele processen igennem, hvor man beskriver,

hver gang der vælges en eller anden trappe, så siger man: Hvordan

skal den her rengøres? Hvor tit skal den her støvsuges? Hvor skridsikker er

den? Alle de her ting, sådan hele tiden, at hver gang arkitekten er inde over et

eller andet, så er der en driftsmand der går ind og kigger på de her ting. Og

det kan være et loft inde i arenaen, hvor han siger, at det kan godt være at

der er nogle krav til akustik og sådan nogle ting i det, men der er også nogle

krav til hvor meget støv indeholder det? Hvor tit skal det støvsuges eller rengøres?

Hvordan kommer man til det? Man finder lige pludselig ud af at der

faktisk skal bruges en stor lift. Er der i det hele taget blevet projekteret til at

der kan blive parkeret det her materialer til drift? Alle de der ting, hvor man

egentlig… Det kan godt være at man er lidt af en lyseslukker når man sidder

og provokerer projekterende i det der men det giver altså noget respekt hos

bygherren, som bygherren faktisk godt kan lide. Altså de finder lige pludselig

ud af at der er faktisk nogle ting i det her. Men man mangler egentligt, hvad

skal man sige, et projekteringsværktøj til det.

TD: Hvem laver det der værktøj? Du siger vi laver et værktøj, der kan. Hvem

har lavet det?

LB: I Leif Hansen, hvor jeg kommer fra, der har vi gjort det løbende under projektet,

fordi det var der ikke.

TD: Havde I nogle gode eksempler at kigge på ved de der værktøjer ”Hvordan

gør man det?”

LB: Nej. Vi har simpelthen bygget et skema op, som vi sådan fandt fornuftigt,

som var et fælles referenceskema, sådan at vi kunne snakke om det. Nu sidder

vi som totalrådgivere, en vi har så arkitekten med under os, så vi hele tiden

har et fælles dokument, at snakke ud fra. Så man også kan få styregrupper

og alt muligt over på bygherren vise at det er med, men faktisk er der en

ret stor ydelse leveret fra rådgiveren for det her, som egentlig ikke er sat af

honorarmæssigt.

TD: Er det rigtigt at kalde det: værktøjer, der driftsmæssigt kan illustrere konsekvenser

i byggeprocessen. At de beslutninger man tager i byggeprocessen

eller hvad?

LB: Det kan du godt, men jeg tror også bare, at det er meget individuelt, fra

projekt til projekt hvordan det her skal bygges op.

TD: Ja. Så man kan ikke lave sådan et standardværktøj.

69

More magazines by this user
Similar magazines