Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Implementering af drift i byggeri - Dansk Facilities Management

K: Det meste har jo i realiteten været diskussioner med kommunen og med

universitetet og også med hensyn til at få fastlagt den økonomiske ramme.

Det har været den største udfordring, som har taget sin tid, fordi det har jo

været et spørgsmål om, at der har været nogle givne forudsætninger for det

her projekt. Det var nemlig, at SDU havde sagt, at det her skal være omkostningsneutralt.

Eller så vidt muligt være omkostningsneutralt i forhold til det

nuværende domicil oppe på Engstien. Det har ligesom været udfordringen. Og

det vil så sige, at så er det et spørgsmål, om hvilken værdi kommunens indsats

kommer ind med, og det her tilskud som tidligere Vejle Amt kom med og så

videre. Hvordan det indgår, og så kan man sige, hvad var så restsummen, og

så har vi været inde i vurderinger, om hvordan det så kunne hænge sammen.

Det har taget sin tid.

I: Er det Kolding Kommune, som kommer til at stå som ejer af bygningen, eller

hvordan bliver det?

K: Nej, det bliver os. Der vil ske det, at Kolding Kommune donerer grunden, og

donerer den klar til byggeri. Dvs. også med forureningsafhjælpning og den

slags. Dvs. dermed belastes byggeriet ikke af en grundværdig eller af en

grundudgift. Og derudover er der også kommet nogle penge fra Vejle Amt,

der donerede kr. 20 mio. Den øvrige økonomi den dækkes jo ind ved at vi jo i

forbindelse med byggeriet, som ved et hvert andet byggeri, jo optager et lån i

finansministeriet. Det er sådan helt efter den normale bog, siger husleje ordningen.

Og det er jo der, hvor Universitetet bliver pålagt at betale husleje af

alle de udgifter, der er men i den udstrækning, hvor der er donationer, så bliver

de penge jo selvfølgelig godskrevet af projektet. Og det er jo der, hvor

grundværdien giver et tilskud, hvor de går ind, og så reducerer den husleje,

som ellers ville blive lagt til.

I: Hvad er budgettet for projektet?

K: Selve byggebudgettet, det er omkring kr. 255 mio. for 13600 km 2 .

I: Hvilke overvejelser har I gjort jer, inden I besluttede at begynde planlægningen

af byggeriet?

K: Hvad tænker du på med overvejelser?

I: Nu snakkede du lidt om arealbehov og også mere langsigtede overvejelser…

K: Altså, vi kan jo sige, at det langsigtede det er der, hvor man har diskuteret

ting med kommunen, om hvad man kan gøre, hvor man har prøvet at vurdere,

hvad kan man forestille sig kunne være universitets langsigtede behov i

Kolding. Og det har man foreløbigt estimeret til omkring 20 000 km 2 .

I: Hvem er det, der har gjort det?

134

More magazines by this user
Similar magazines