Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Wanneer een MRL is

Wanneer een MRL is overschreden wordt een risicoanalyse uitgevoerd om de gevaren voor de gezondheid van de consument te bepalen. Op basis hiervan worden adequate maatregelen genomen, zoals de vernietiging van het product en de terugtrekking uit de handel. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een proces-verbaal ontvangen. Dit laatste leidt tot een administratieve boete of strafrechterlijk vervolg. Het controleprogramma van het FAVV gaat de naleving na van de maximale residulimieten in monsters van voedingsmiddelen genomen door controleurs van het FAVV bij de invoerders in de grensinspectieposten, op veilingen, bij groot- en kleinhandelaars.. In 2005 heeft het FAVV 1.322 monsters genomen van fruit en groenten (thee en cacao inbegrepen), waarvan 62% van Belgische oorsprong waren. Globaal vertoonden 44,1 % van de monsters geen residuen van bestrijdingsmiddelen. De normen waren in 7,9% van de monsters overschreden (7,2 %, 8,3 % en 0% voor fruiten, groeten, en thee, cacao respectievelijk). Voor de ingevoerde monsters stelt men een beetje meer overschijdingen vast (8,8 %) dan voor monsters van Belgische oorsprong (7,3 %) In dalende volgorde werden de meeste overschrijdingen opgemerkt op passievruchten, pepers, perziken, selderij, paprika’s, veldsla, frambozen, aalbessen en andijvie. Het gaat om 43 verschillende gewasbeschermingsmiddelen waarven de belangrijkste zijn : dimethoaat, dimethomorf, dithiocarbamaten, imidacloprid, tolclofos-methyl, iprodione en methomyl. Er werd een signi cante toename van het percentage aan MRL-overschrijdingen vastgesteld ten opzichte van 2004 (+3,1%). Dit is onder andere het gevolg van het groter aantal opgespoorde gewasbeschermingsmiddelen in 2005 (>200) alsook van de daling van de analytische grenswaarden. De meeste overschrijdingen van de MRL zijn echter miniem. Bovenop de monsters van fruit en groenten, werden 24 monsters van granen en 170 monsters van verwerkte producten van plantaardige oorsprong genomen en geanalyseerd in 2005. Geen enkel monster overschreed de toegelaten MRL. In 2005 werden 43 waarschuwingen verstuurd naar de operatoren voor lichte overschrijdingen van de MRL en 49 PV’s werden gericht aan de operatoren voor zware overschrijdingen van de MRL voor fruit, groenten, granen en verwerkte producten van plantaardige oorsprong. Controleactiviteiten 99

Activiteitenverslag 100 2.1.6 Nitraten in bladgroenten Matrix In 2005 werden 251 monsters van groenten (spinazie, selderij, sla en gelijkaardige bladgroenten) genomen en geanalyseerd in het kader van het controleprogramma voor de aanwezigheid van nitraten. Deze monsters waren in 92 % van Belgische oorsprong. Bij 5,2 % van de genomen monsters werd een overschrijding vastgesteld van de Europese en Belgische normen voor nitraten. Het vastgesteld percentage aan overschrijdingen in 2005 is lager dan in 2003 en 2004 (7,5%). Tabel 3.21: monsters van groenten genomen in 2005 en geanalyseerd op de aanwezigheid van nitraten. Aantal genomen monsters % overschrijdingen Sla en bladgroenten 174 5,8 % Spinazie (vers en diepgevroren) 43 2,3 % Selderij 34 5,9 % Totaal 251 5,2 % In 2005 werden 9 waarschuwingen verstuurd voor lichte overschrijdingen en 3 PV’s opgesteld voor zware overschrijdingen. Er werden eveneens 27 monsters van potjes babyvoeding op basis van groenten genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van nitraten. Geen enkel monster overschreed de normen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv