Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

De bemonsterde

De bemonsterde bereidingen op basis van gevogeltevlees bleken slechts in 3,4 % van de gevallen positief. Varkenskarkassen en varkensgehakt werden eveneens onderzocht. Hierbij werd een besmettingsgraad vastgesteld van respectievelijk 7,2 % en 0,7 %. 1.3.7.3. Enterohemorragische Escherichia coli O157 In 2005 werden 2.554 karkassen van runderen onderzocht. In 1,1 % van de gevallen werd enterohemorragische E. coli O157 (EHEC) aangetoond. Versneden vlees van runderen vertoont een besmettingsgraad van 0,7 %. Alle 281 monsters van rundergehakt bleken vrij van besmetting. Deze resultaten liggen in de lijn van de voorgaande jaren. 1.3.7.4. Listeria monocytogenes De guur hieronder illustreert de besmettingsgraad van rundergehakt (6,7 %) en varkensgehakt (10,3 %). Figuur 3.3: evolutie van de besmetting van gehakt door Listeria monocytogenes 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rundergehakt Varkensgehakt Controleactiviteiten 91

Activiteitenverslag 92 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rundergehakt 16,0 % 14,8 % 13,7 % 10,7 % 15,7 % 6,7 % Varkensgehakt 25,0 % 18,3 % 20,7 % 21,5 % 17,2 % 10,3 % De besmettingsgraad van gebakken patébereidingen in het stadium van de productie (1,4 %) is gering en vergelijkbaar met 2004. Van de monsters genomen bij de distributie waren er geen besmet met Listeria monocytogenes.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals