Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Uit deze tabel is

Uit deze tabel is duidelijk dat de meeste inbreuken vastgesteld door de NOE binnen het kader van de hormonenbestrijding vallen. Met name de hormonenwet van 1985 (30,1 %), de drugswet van 1921 (14,8 %), de wet van 1969 betre ende de grondsto en (verboden producten in diervoeders) (10,9 %) en de wet van 1983 betre ende de gemedicineerde diervoeders (10,9 %). De andere overtredingen (o.a. vleesfraude, oormerkenfraude, fraude met betrekking tot de uitoefening van de diergeneeskunde, …) hebben meestal betrekking op dossiers met een grootschalig en/of georganiseerd karakter. Wat betreft de waarschuwingen hebben de wetten van 1952 (keuring van vlees) en 1977 (voorverpakte voedingsmiddelen) het grootste aandeel (respectievelijk 33,5 % en 19,2 %). Dit heeft in hoofdzaak te maken met de vaststellingen tijdens de wegcontroles die niet onmiddellijk een gevaar voor de volksgezondheid betekenen en daarom in een waarschuwing worden vervat. 4.2.3. Verdachte monsternames 4.2.3.1. Verdachte monsternamen op landbouwbedrijven In 2005 werden monsters in 100 landbouwbedrijven genomen tengevolge van een speci eke actie van NOE (dossier BIOSIS), een aanvraag van het Parket, niet-conform analyseresultaten van een monster in een andere kader genomen, of zachte informatie wijzend een mogelijke fraude. Tabel 3.40 : redenen van monsterneming Basis Totaal Niet-conform Dossier IBIOSIS (zie verder) 68 34 Niet conform bij screening 11 3 Zachte informatie (Hormonencel) 11 4 Parket 6 0 Andere 4 1 Totaal 100 42 Controleactiviteiten 141

Activiteitenverslag 142 Opgespoorde sto en Oestrogenen Gestagenen Androgegen Beta - agonisten Corticosteroiden Stanozolol Tabel 3.41: analyseresultaten van verdachte monsters genomen op het landbouwbedrijf Matrix Conform Runderen Kalveren Varkens Nietconform Conform Nietconform Conform Faeces 739 0 81 0 15 Urine 63 0 53 0 5 Vacht 6 0 2 0 0 Materiaal 115 14 13 0 5 Veevoeders 235 0 20 0 6 Faeces 730 0 81 0 15 Urine 62 0 53 0 5 Vacht 0 0 2 0 0 Materiaal 104 2 13 0 5 Veevoeders 234 0 15 0 6 Faeces 1.145 94 81 0 15 Urine 69 3 53 0 5 Vacht 0 0 2 0 0 Materiaal 104 8 13 0 5 Veevoeders 234 20 15 0 6 Faeces 107 0 21 0 0 Urine 25 0 0 0 0 Vacht 6 0 0 0 0 Materiaal 13 0 0 0 0 Veevoeders 34 0 0 0 6 Faeces 2 0 0 0 0 Urine 0 0 0 0 0 Thyreostatica Vacht 0 0 0 0 0 Materiaal 29 0 0 0 0 Veevoeders 6 0 0 0 0 Totaal 4.062 141 518 0 99 Nietconform

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV