Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

5.2.3. Dierlijke sector

5.2.3. Dierlijke sector Voor 93 van de gecontroleerde zendingen was het houten verpakkingsmateriaal niet-conform. Ongeveer 25% van de niet-conforme zendingen, was afkomstig uit de VS. Niet-conform houten verpakkingsmateriaal werd ofwel vernietigd ofwel behandeld met methylbromide en nadien conform ISPM15 gemarkeerd. 5.2.3.1. Dierlijke producten voor humane consumptie In april 2005 heeft de FVO een inspectie uitgevoerd in de Belgische grensinspectieposten. Naar aanleiding van de conclusies van deze missie is een actieplan opgesteld om de tekortkomingen binnen de gestelde termijn te verhelpen. Een concrete actie als gevolg van deze inspectiemissie betrof de sluiting van de grensinspectiepost op de luchthaven van Charleroi: er kwamen vrijwel geen zendingen meer binnen langs deze post en bovendien voldeed de GIP niet meer aan de reglementaire voorwaarden. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte daling van het aantal zendingen waarneembaar; het totale gewicht van de ingevoerde producten is echter gestegen. Het aantal geweigerde zendingen is gestegen van 154 in 2004 naar 198 in 2005. Voor visserijproducten en wild werden meer zendingen geweigerd. Redenen van weigering voor visserijproducten waren gebreken op het gebied van certi catie en etikettering, de aanwezigheid van malachietgroen boven de vastgestelde norm, ontdooiing of een afwijkende geur, producten afkomstig uit een niet erkend land of een niet erkende inrichting. Zendingen van wild werden voornamelijk geweigerd vanwege microbiologische besmettingen. Controleactiviteiten 155

Activiteitenverslag 156 Aard van de zending Tabel 3.48: aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie 5.2.3.1.1. Illegale import Aantal zendingen Gewicht (kg) Aantal zendingen geweigerd Roodvlees en producten ervan 4.038 58.713.707 8 Gevogeltevlees 784 6.215.431 7 Eieren en eiproducten 130 2.220.083 0 Tweekleppige weekdieren 352 4.405.885 2 Visserijproducten 15.856 161.044.088 132 Wild 963 9.229.212 23 Verwerkte dierlijke eiwitten 1 36 0 Gelatine 7 121.997 1 Melkproducten 679 65.664.380 13 Darmen 368 4.733.478 5 Kikkerbillen en slakken 99 1.392.152 0 Honing en bijenteeltproducten 281 6.586.104 7 Producten voor de farmaceutische industrie 0 0 0 beenderen en producten uit beenderen 131 13.830.549 0 Totaal 23.689 334.157.102 198 Drie illegale zendingen met vers vlees van pluimvee en visserijproducten afkomstig uit China werden via het Rapid Alert Systeem van de Europese Commissie gemeld. Deze zendingen werden ontdekt in samenwerking met de douane van de Grensinspectiepost Antwerpen. De betrokken levensmiddelen werden in containers gestopt waarvan slechts een klein percentage van de producten in overeenstemming was met de communautaire wetgeving. De loten werden geweigerd en vernietigd. Eind 2005 heeft China de controles opgevoerd van de bedrijven die levensmiddelen exporteren naar Europa. Ook België heeft de veterinaire - en grenscontroles opgevoerd bij zendingen afkomstig uit China.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV