Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

De helft van de

De helft van de verkregen informatie heeft in 2005 aanleiding gegeven tot het openen van een dossier. Een deel van deze dossiers kunnen na een eenmalige controle afgesloten worden. Andere dossiers geven dan weer aanleiding tot diepgaand onderzoek, zowel op het terrein als op het bureel. Er werden in 2005 100 verdachte monsternemingen op het landbouwbedrijf uitgevoerd. Ongeveer 10 % van de dossiers werden doorgestuurd naar andere diensten, zowel binnen als buiten het Voedselagentschap. De reden van doorsturen kan variëren: dossiers die niet meteen een frauduleus karakter hebben, onderwerpen waarvoor de NOE in eerste instantie niet bevoegd is. 4.2.2 Afgewerkte dossiers en opgestelde processen-verbaal en waarschuwingen In 2005 werden er door de NOE 339 overtredingen vastgesteld, 182 processen-verbaal opgemaakt en 25 waarschuwingen gegeven. In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de kaderwetten weergegeven waarop geverbaliseerd werd. Controleactiviteiten 139

Activiteitenverslag 140 Tabel 3.39: overzicht van de overtredingen per kaderwet. Wet van 5 september 1952 betre ende de vleeskeuring en de vleeshandel Wet van 15 juli 1985 betre ende het gebruik bij dieren van sto en met hormonale, antihormonale, betaadrenergische of productiestimulerende werking Wet van 24 februari 1921 betre ende het verhandelen van gifsto en, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingssto en en antiseptica Overtredingen in processenverbaal Overtredingen met waarschuwingen 31 10 102 0 50 1 Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 17 2 Wet van 11 juli 1969 betre ende de bestrijdingsmiddelen en de grondsto en voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt Wet van 14 augustus 1986 betre ende de bescherming en het welzijn der dieren Wet van 24 maart 1987 betre ende de dierengezondheidswet Wet van 15 april 1965 betre ende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel Wet van 24 januari 1977 betre ende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten Wet van 28 maart 1975 betre ende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde Wet van 21 juni 1983 betre ende gemedicineerde diervoeders 37 0 5 2 23 2 5 1 12 5 5 1 15 2 37 0 Totaal 339 26

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals