Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Tabel 3.45 : zendingen

Tabel 3.45 : zendingen aangeboden in de verschillende plaatsen van binnenkomst Plaats van binnenkomst Aantal aangeboden zendingen Antwerpen 1.654 Gent 337 Zeebrugge 7 De zendingen aangeboden in Zeebrugge bevatten uitsluitend grondsto en (voornamelijk rietmelasse, sojabonen en lijnzaad). De zendingen aangeboden in Gent bestonden eveneens uitsluitend uit grondsto en (sojabonen, sojameel en sojapellets, lijnzaad…). In Antwerpen daarentegen bevatten de zendingen zowel grondsto en (vooral granen bestemd voor voeders van siervogels: kanariezaad, millet, zonnebloempitten…) als toevoegingsmiddelen (choline en pantotheenzuur), en bijzondere stikstofhoudende mengsels (methionine, lysine, threonine). 5.2.2 Planten en plantaardige producten 5.2.2.1. Fytosanitaire invoercontroles 5.2.2.1.1. De nieuwe wetgeving Op 1 januari 2005 werden de fytosanitaire invoercontroles voor de hele EU geharmoniseerd. De fytosanitaire invoercontrole van planten en plantaardige producten moet sindsdien steeds op de eerste plaats van binnenkomst in de EU, zijnde in de GIP, uitgevoerd worden. De fysieke fytosanitaire controle kan enkel nog bij wijze van uitzondering op de plaats van bestemming · uitgevoerd worden en enkel indien volgende voorwaarden vervuld zijn: de plaats van bestemming is een erkende inspectieplaats in België of in een andere lidstaat waarmee een akkoord is afgesloten inzake het wederzijds erkennen van elkanders · inspectieplaatsen; de verpakking of het vervoermiddel moet zo gesloten of verzegeld zijn dat er tijdens het transport geen besmetting met schadelijke organismen kan plaatsvinden; Controleactiviteiten 151

Activiteitenverslag 152 · de · de goederen moeten tijdens het transport steeds vergezeld gaan van een fytosanitair vervoersdocument en het fytosanitair certi caat van het land van oorsprong; zending moet op de plaats van bestemming, in afwachting van de fysieke controle, afgezonderd worden van communautaire goederen, goederen die mogelijks geïnfecteerd zijn en in voorkomend geval, de productieplaats en moet van merktekens voorzien zijn zodat ze op elk ogenblik identi ceerbaar en traceerbaar zijn. Naar aanleiding van deze nieuwe invoerregeling voor fytoplichtige werd het voormalige fytosanitair invoercerti caat vervangen door het fytosanitair vervoersdocument. 5.2.2.2. Erkende inspectieplaatsen, bilaterale akkoorden en verlegde controles In 2005 werden in België 18 inspectieplaatsen erkend. Eén erkenning werd ingetrokken omdat de activiteiten van de betre ende inspectieplaats overgenomen werden door een andere erkende inspectieplaats. Er werden ook 2 tijdelijke erkenningen afgeleverd in het kader van de Gentse Floraliën, en wegens de invoer van omvangrijke planten voor de aanplant van een nieuw project. In de volgende tabel wordt weergegeven in welke sector de erkende inspectieplaatsen actief zijn. Meer dan 1/3 van de erkenningen werden toegekend aan invoerders van groenten en fruit wat kan verklaard worden door de beperkte houdbaarheid en het fragiele karakter van de goederen. Een kwart van de erkenningen werd toegekend aan invoerders van sierteeltgewassen, te verklaren door de speci eke condities die bepaalde planten eisen die beter gewaarborgd kunnen worden op het bedrijf zelf.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv