Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Gedelegeerd Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder Laboratoria Centrale diensten FAVV - labo’s Gent Tervuren Melle Liège Gembloux Stafdiensten Communicatie en meldpunt Preventie & bescherming op het werk Crisispreventie & -beheer Kwaliteitszorg Algemene diensten Personeel en organisatie Budget en beheerscontrole ICT (informatica) Logistiek Juridische dienst Vertaaldienst Sociale dienst Het voedselagentschap als organisatie 19

Activiteitenverslag 20 3. Het personeel van het Voedselagentschap 3.1. Overzicht van de eff ectieven (VTE) In 2005 werd het nieuwe personeelsplan opgesteld in overleg met de directeurs-generaal.. Het hield rekening met de noden aan uitbreiding binnen de verschillende besturen. Dit tweede personeelsplan, in het vakjargon ‘ PP2’, vervangt het eerste personeelsplan dat eertijds werd opgesteld op basis van de het bij het Agentschap in dienst getreden personeel, afkomstig uit alle toetredende verschillende entiteiten. In volledige overeenstemming met het Businessplan van de Gedelegeerd Bestuurder werden in de loop van het jaar 2005 97 nieuwe personeelsleden aangeworven. In 2006 en 2007 voorziet het nieuwe personeelsplan enkel nog bijkomende aanwervingen in de mate van de reële noden, maar ook hierbij wel reeds rekening houdend met de te verwachten natuurlijke afvloeiingen. Onderstaande tabellen geven een duidelijk overzicht van de verdeling van de e ectieven over de verschillende diensten in 2005 ten opzichte van het voorgaande jaar. Tabel 11.1 Overzicht van de e ectieven (VTE) 2004 2005 Gedelegeerd bestuurder 29 33 Controlebeleid 64 72 Controle Centrale diensten 85 82 Inspectiediensten 644 659 Laboratoria 155 156 Algemene diensten 189 189 Totaal 1.166 1.191

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv