Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

die het FAVV

die het FAVV gepubliceerd heeft. Het doel van deze publicaties was het geven van informatie aan de consument over de veiligheid van zijn voedsel en had betrekking op de maatregelen die moeten worden genomen om microbiologische gevaren te vermijden en om de risico’s op een voedselvergiftiging zo klein mogelijk te houden. Hoewel het toezicht op CVTI’s verbeterd is, wordt de epidemiologische informatie die op dit ogenblik beschikbaar is onderschat en gedeeltelijk verdraaid. Dit heeft te maken met de problemen inzake diagnose, met de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en het voedsel, evenals door een tekort aan meldingen van uitbraken van CVTI. Zelfs besmettelijke ziektes met een laag sterftecijfer zijn echter van groot sociaal-economisch belang. 3.4. De chemische toestand van levensmiddelen 3.4.1. Dioxines Voor de algemene volksgezondheid en vooral voor de meest kwetsbare groepen van de bevolking, is het essentieel dat het gehalte aan contaminanten in levensmiddelen toxicologisch gezien minstens op een aanvaardbare en liefst op een zo laag mogelijk niveau blijft. Via een controleprogramma verzekert het FAVV het toezicht op de aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen in sommige levensmiddelen. De term dioxines is een verzamelnaam voor een groep van 75 verwante sto en van de groep polychloordibenzo-p-dioxines en 135 verwante sto en van de groep polychloordibenzofuranen, waarvan 17 toxicologisch belangrijk is. Het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek heeft 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioxine (TCDD) opgenomen als de meest toxische met een kankerverwekkend e ect bij de mens. Dioxines zijn heel erg bestand tegen chemische en biologische afbraak en blijven dus in het milieu. Door hun oplosbaarheid in vet blijven ze zich in de menselijke en dierlijke voedselketen ophopen. In 2005 werden voor de sectoren verwerking en distributie 497 levensmiddelen, hoofdzakelijk van dierlijke oorsprong, gecontroleerd, eveneens in de grensinspectieposten voor wat de visserij- en aquacultuurproducten betreft. In tegenstelling tot de resultaten van 2003 en 2004 waar geen overschrijding werd vastgesteld, heeft men een overschrijding van de normen vast- Controleactiviteiten 121

Activiteitenverslag 122 3.4.2. PCB gesteld voor 2 voedingssupplementen op basis van visolie. Er werden een PV en een RASFFbericht voor elk van deze overschrijdingen opgesteld. Tabel 3.31 : resultaten van de dioxineanalyses Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Fruit, groenten en plantaardige olie 74 0 Eieren en eiproducten 118 0 Visserij en aquacultuur 247 0 Zuivelproducten 39 0 Vlees en afgeleide producten 10 0 Voedingssupplementen 9 2 Totaal 497 2 Polychloorbifenylen (PCB) vormen een groep van 209 verschillende verwante groepen. Hun oorsprong is terug te vinden in menselijke activiteiten. Al naargelang van hun toxicologische eigenschappen kunnen ze worden onderverdeeld in twee categorieën. Twaalf ervan vertonen toxicologische eigenschappen die analoog zijn met die van dioxines en worden dus vaak als “dioxineachtige PCB’s” aangezien. Net zoals de dioxines zijn de PCB’s ook heel erg bestand tegen chemische en biologische afbraak en in vet oplosbaar. In 2005 had de programmatie betrekking op de analyse van de 7 indicator-PCB’s in 450 monsters van vis, melk, melkproducten, eieren afkomstig van kippen in vrije uitloop, eieren van legbatterijen in de sectoren verwerking en distributie. Olie en vet van dierlijke oorsprong, babyvoeding op basis van vlees en vis, evenals voedingssupplementen werden eveneens bemonsterd. De 2 monsters van voedingssupplementen op basis van visolie die niet conform waren voor dioxines waren ook niet conform voor de PCB-indicatoren. Ter herinnering, in 2004 werd slechts één niet conformiteit voor eieren afkomstig van kippen in vrije uitloop vastgesteld.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals