Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

labo’s FAVV Figuur

labo’s FAVV Figuur 5.2: de FAVV-laboratoria Melle ● Microbiologie - Chemie - Chromatogra e ● Levensmiddelen - dierenvoeders ● Dispatching Gembloux ● Microbiologie - Chemische samenstelling - Fysicochemie - organochloorpesticiden - PCB’s ● Levensmiddelen - Dierenvoeders - ● Dispatching Gent ● Residuen van diergeneesmiddelen en verboden sto en - Chemische samenstelling - Mineralen en zware metalen - aardappelcystenaaltje ● Producten van dierlijke oorsprong - Dierenvoeders - Levensmiddelen - Meststo en en bodemverbeteraars Luik ● Chemische samenstelling - dierenmeel - Mycotoxines - Bestrijdingsmiddelen - bewaarmiddelen - Gepolymeriseerde triglyceriden - PCB’s ● Dierenvoeders - Producten van dierlijke oorsprong - Levensmiddelen - Meststo en en bodemverbeteraars - Formuleringen van fytofarmaceutische producten Tervuren ● PCB’s - Dioxines - Residuen van diegeneesmiddelen - Mycotoxines - Vitaminen - Organochloorpesticiden - Dierenmeel - PAK’s ● Dierenvoeders - Producten van dierlijke oorsprong - Levensmiddelen Activiteiten van de laboratoria 183

Activiteitenverslag 184 Het rationaliseringsplan dat in 2003 startte , leidde tot een forse uitbreiding van het werkgebied van de verschillende laboratoria. De monsters die bij controleopdrachten door medewerkers van het FAVV worden genomen, worden - rekening houdend met de competenties en de capaciteit van de laboratoria - bij voorrang naar de laboratoria van het Agentschap gestuurd en pas in de tweede plaats naar de externe laboratoria. De analysecapaciteit van elk laboratorium werd uitgebreid, niet alleen wat het aantal monsters, maar ook wat het aantal analyses betreft. De toepassing van het rationaliseringsplan vergde uiteraard een nanciële investering die ook nu nog wordt voortgezet. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal analyses per laboratorium en per soort analyse. Hetzelfde monster ondergaat dikwijls verscheidene soorten analyses. Tabel 5.1: evolutie van het aantal analyses en monsters per labo Laboratoria Soort analyse Melle Gembloux Aantal analyses 2003 Aantal analyses 2004 Aantal analyses 2005 Microbiologie 4.805 10.158 10.979 Chromatogra e 1.157 1.117 740 Chemische samenstelling 10.296 6.740 3.995 Totaal (27 % van de analyses voor het BIRB) 4.726 monsters in 2004 5.041 monsters in 2005 16.258 18.015 15.114 Microbiologie 4.761 11.469 10.544 Chemische samenstelling 4.041 4.015 5.106 Fysicochemie 2.103 1.829 1.970 PCB’s 256 80 69 Organochloorpesticiden 273 189 110 Aard van het vet 717 771 1.241 Merkers 235 450 1.087 Fraude 263 72 97 Diversen 837 0 0 Totaal (47 % van de analyses voor het BIRB) 7.041 monsters in 2004 6.139 monsters in 2005 13.486 18.875 20.224

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals