Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.2.4. Residuen en

1.2.4. Residuen en contaminanten bij levende dieren In totaal werden 4.759 monsters genomen op de hoeve voor onderzoek naar verboden sto en in het kader van het controleplan uitgevoerd in toepassing van de Europese wetgeving, namelijk 2.721 bij runderen, 555 bij kalveren, 1.354 bij varkens en 129 bij gevogelte. Bij kalveren bleek 1 monster niet-conform te zijn en hormonale sto en te bevatten in combinatie (alfaboldenon, betaboldenon, alfatestosteron en prednisolon). Geen enkel ander monster was niet-conform. H-statuten werden in 2005 toegekend voor het gebruik van sto en met hormonale werking (2 rundveebedrijven), van verboden sto en (1 varkensbedrijf ) of van corticosteroiden (1 rundveebedrijf en 3 varkensbedrijven). Het aantal R-statuten bij rundvee vermindert, zoals onderstaande tabel aantoont. De toekenning van deze statuten vloeit voort uit het gebruik van antibiotica of van niet-steroïde ontstekingsremmers. Bij varkens wordt een verhoging van het aantal toegekende statuten vastgesteld, allen wegens het gebruik van antibiotica. Tabel 3.5 : Evolutie van H- en R-statuten in de rundvee- en de varkensbedrijven H-statuut R-statuut Runderen Varkens Runderen Varkens 2002 5 3 38 24 2003 7 1 31 14 2004 6 1 18 3 2005 3 4 7 9 (1) (1) Voor 2 van deze gevallen werden de monsters in 2004 genomen. Drie statuten werden in 2006 toegekend, terwijl de monsters in 2005 werden genomen. Controleactiviteiten 71

Activiteitenverslag 72 1.3. Producten van dierlijke oorsprong 1.3.1. Erkende inrichtingen In 2005 waren 511 koelhuizen erkend, waarvan 75 voor de nationale markt. Ten opzichte van 2004 is deze situatie stabiel. Onder de erkende vleesverwerkende inrichtingen telde men 262 inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt en vleesbereidingen (waarvan 18 bestemd voor de binnenlandse markt), 535 inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten (waarvan 55 voor de binnenlandse markt) en 56 inrichtingen voor de vervaardiging voor de behandeling van afval van dierlijke oorsprong. Het aantal inrichtingen is lichtjes hoger voor de vervaardiging van gehakt (+12) en gelijk voor de andere soorten rma’s ten opzichte van 2004. Wat de inrichtingen voor de bereiding en de verwerking van vis en visserijproducten betreft, werden er in 2005 369 erkend, ofwel 23 meer dan in 2004; dit komt overeen met een constante verhoging van het aantal erkende bedrijven sinds 2002. 1.3.2. Handel en verwerking van slachtdieren 1.3.2.1. Ter keuring aangeboden slachtdieren Alle slachtdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en na de slachting aan een onderzoek (de keuring) worden onderworpen. De motieven voor afkeuring zijn wettelijk bepaald. De afkeuringspercentages (totaal aantal afgekeurde dieren/totaal aantal geslachte dieren) bedragen voor alle diersoorten 0,1 à 0,3 %. De afkeuringen situeren zich voornamelijk bij de noodslachtingen. In tabel 3.6 zijn de 3 belangrijkste redenen van afkeuring in 2005 opgesomd.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals