Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.1.1.. Horeca en

3.1.1.. Horeca en grootkeukens 3.1.1.1. Koude schotels De controles van het FAVV in 2005 hadden enkel betrekking op de koude schotels in de horecasector en in de grootkeukens. Deze producten konden een gevaar betekenen indien ze besmet waren door pathogene kiemen, omdat ze klaar zijn voor consumptie en niet op voorhand worden gekookt of opgewarmd. Net zoals vorig jaar zijn de koude schotels van een goede microbiologische kwaliteit, en de Salmonella-analyses zijn eveneens bevredigend. 3.1.1.2. Sandwich-bars, snacks In de sandwich-bars werden de controles uitgevoerd op vlees-, tonijn- en garnalensalade, waarmee de sandwiches worden belegd. Ongeveer 190 monsters werden genomen, in één enkel monster werd de aanwezigheid van Listeria monocytogenes aangetoond; er werd geen andere pathogene kiem geïdenti ceerd. Over het algemeen waren de resultaten met betrekking tot de indicatorkiemen bevredigend. Controleactiviteiten 107

Activiteitenverslag 108 3.1.2. Distributiesector 3.1.2.1. Slagerij Net zoals in de onafhankelijke slagerijen werden ook in de slagerijen van supermarkten monsters van let américain genomen. Filet américain is een heel gevoelig voedingsmiddel dat vaak betrokken is bij collectieve voedseltoxi-infecties en meer in het bijzonder in de zomer (salmonelloses). Gezien het voedsel rauw wordt geconsumeerd, worden de bacteriën niet vernietigd door het koken ervan. Daarom moet het product onder heel strikte hygiënevoorwaarden worden vervaardigd, bij een heel lage temperatuur worden bewaard en zo vlug mogelijk worden geconsumeerd. Het houdt hoofdzakelijk een gevaar in voor risicoconsumenten, meer bepaald jonge kinderen, senioren, zwangere vrouwen en personen met immunode ciëntie, die dit voedsel niet rauw mogen eten. Er werden in 2005 171 en 116 monsters van let américain nature en préparé getest. De resultaten tonen aan dat de kwaliteit van dit product bevredigend is, en meer bepaald met betrekking tot de aanwezigheid van coagulase positieve staphylococcus, die getuigt van een besmetting door personen die dit product behandeld hebben. Eén monster was besmet met Salmonella en één monster met Listeria monocytogenes. 3.1.2.2. Bakkerij-banketbakkerij De meest kwetsbare producten in de bakkerij-banketbakkerij zijn deze die rauwe eieren of banketbakkersroom bevatten die met Salmonella kunnen besmet zijn. Er werd geen Salmonella gevonden in de 118 monsters genomen van ko ekoeken met banketbakkersroom. Van de 188 monsters van desserten op basis van rauwe eieren, bevatte één monster Salmonella, en een ander Listeria monocytogenes. De onbevredigende resultaten (33,9 %) met betrekking tot de totale kiemen wijzen op een gebrek aan hygiëne tijdens de vervaardiging, een gebrek aan versheid of een te hoge bewaartemperatuur, terwijl de aanwezigheid van een onaanvaardbare hoeveelheid Escherichia coli (4,2 %) in de monsters op een besmetting van fecale oorsprong wijst.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv