Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.3.7. Bacteriologische

1.3.7. Bacteriologische besmetting van karkassen en vlees van slachtdieren Om de evolutie van de toestand in België te kunnen evalueren werd in 2005 de besmetting door zoönotische kiemen en hygiëne-indicatoren geëvalueerd in dezelfde soorten monsters als de voorgaande jaren. 1.3.7.1. Salmonella 30 25 20 15 10 5 0 De guur hieronder toont dat de besmetting van varkenskarkassen, versneden vlees en gehakt van varkens daalt sinds 2000. Figuur 3.1 : evolutie van de besmetting van varkensvlees door Salmonella 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Versneden vlees Karkassens Varkensgehakt Varkensvlees 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Varkenskarkassen 24,1 % 20,8 % 15,4 % 14,6 % 12,1 % 9,3 % Versneden vlees 32,3 % 17,7 % 11,2 % 6,1 % 10,4 % 7,3 % Varkensgehakt 16,6 % 10,3 % 11,0 % 6,4 % 9,3 % 6,5 % Controleactiviteiten 89

Activiteitenverslag 90 Wat de karkassen van braadkippen betreft, werd sinds 2003 een daling van de prevalentie vastgesteld (12,1 %, 7,9 % en 5,7 % respectievelijk in 2003, 2004 en 2005). De Salmonella besmetting van karkassen van soepkippen was in 2005 (22,6 %) licht stijgend ten opzichte van 2004 (19,6 %). Naast kippen lets zonder vel en been werd sinds 2004 ook versneden kippenvlees met vel (vleugels, billen, borststukken …) onderzocht. De gemiddelde Salmonella-besmettingsgraad voor beide categorieën samen bedroeg nog 14,2 % en is dalend ten opzichte van 2004 (19,9 %). Rundergehakt is maar in geringe mate besmet door Salmonella (1,4 % positieve monsters) 1.3.7.2. Campylobacter De guur hieronder toont de evolutie van de besmettingsgraad van gevogeltekarkassen die in 2005 sterk daalde. Figuur 3.2 : evolutie van de besmetting van gevogeltekarkassen door Campylobacter 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Karkassen van braadkippen Karkassen van soepkippen Versneden kippenvlees 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Karkassen van braadkippen 33,9 % 27,1 % 34,9 % 28,0 % 30,3 % 19,6 % Karkassen van soepkippen 23,0 % 19,3 % 20,5 % 12,8 % 23,5 % 10,9 % Versneden kippenvlees 26,3 % 20,7 %

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals