Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.6.2. Soedanrood Een

3.6.2. Soedanrood Een controle op de aanwezigheid van sul et in gehakt bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. Omdat deze snelle test soms wijst op de aanwezigheid van sul et zonder dat dit daadwerkelijk aanwezig is, wordt een analyse ter bevestiging uitgevoerd in het laboratorium. In 2005 werden 1002 malachietgroentesten uitgevoerd op gehakt vlees waarvan 54 testen positief waren. Hiervan werden 43 monsters in het laboratorium bevestigd. Het ging om gehakt van varken, rund, paard, schaap, let américain, hamburgers, blinde vinken, worsten… met zowel lichte als zware overschrijdingen. De producten die in overtreding waren met de wetgeving werden in beslag genomen en er werd hiervoor ook proces-verbaal opgesteld. Soedanrood is kankerverwekkend en het gebruik ervan als kleurstof voor voedingsmiddelen is dan ook niet toegelaten. Deze illegale kleurstof wordt soms gebruikt om chilipoeder bij te kleuren aangezien de natuurlijke kleur van het chilipoeder lichtgevoelig is en de prijs ervan bovendien bepaald wordt door de kleur. Naar aanleiding van de vele RASFF-berichten en de Europese beschikkingen werd de aanwezigheid van soedanrood gecontroleerd in chilipoeder, kerriepoeder, kurkuma, palmolie en in de producten verwerkte voedingsmiddelen. Op 436 uitgevoerde analyses, waren 2 monsters niet conform. Er werden hiervoor RASFF-berichten verspreid. 3.7. Materialen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen Het is belangrijk te waken dat er geen contaminatie is van het voedsel vanuit materialen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen. Dit gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd, bij een bepaalde temperatuur met een levensmiddel, of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. Controleactiviteiten 133

Activiteitenverslag 134 3.7.1. Lood en cadmium in ceramiek Vele ceramische producten zoals borden, tassen, keukengerei zijn gekleurd, versierd of gelakt, wat soms kan leiden tot een verhoogde afgifte van cadmium en lood in het levensmiddel. De limieten van lood en cadmium in ceramiek en de migratie in eetwaren worden strikt gereglementeerd. In 2005 werden 112 analyses uitgevoerd om de migratie van lood en cadmium uit ceramiek na te gaan. Er werden geen positieve resultaten vastgesteld voor cadmium maar 4 gevallen van migratie van lood werden vastgesteld. Dit is een lichter percentage in vergelijking met de jaren 2003 en 2004. 3.7.2. Semicarbazide in babyvoeding In glazen bokalen met een metalen deksel wordt azodicarbonamide gebruikt als blaasmiddel voor het maken van de schuimrand bij de afsluitingsring. Onder andere door sterilisatie kan azodicarbonamide worden omgezet tot SEM. Er is geen wettelijke norm voorzien voor SEM. Het gebruik van azodicarbonamide als blaasmiddel is wel verboden sinds 2 augustus 2005. Materialen en voorwerpen die voor dit datum zijn afgevuld, mogen nog in de handel worden gebracht op voorwaarde dat de afvuldatum is vermeld. De EFSA stelde een advies op waarin wordt vermeld dat de risico’s voor de volksgezondheid gering lijken, maar dat azodicarbonamide uit de deksels voor babyvoeding moet worden gebannen. In 2004 en 2005 werden 10 en 15 analyses op babyvoeding in glazen bokalen met een metalen deksel uitgevoerd om een zicht op deze problematiek in België te kunnen krijgen. Bij de 10 analyses die werden uitgevoerd in 2005 was 13 µg/kg de hoogst gemeten concentratie. Er werd geen verontrustend analyseresultaat vastgesteld.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv