Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Frie inntekter for kommunene i 2010 og 2011*) 2010-tallene er anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringerSom følge av redusert skatteandel foreslår regjeringen at den kommunale skattøren forforskuddspliktige reduseres fra 12,8 til 11,3 % neste år.Kommunal skattøre 2010 og 2011KommuneSkattøre 2010 12,80%Forslag skattøre 2011 11,30%Endringer i inntektssystemetI kommuneproposisjonen for 2011 ble det lagt fram flere forslag til endringer iinntektssystemet for kommunene.- Ny kostnadsnøkkel inkludert barnehager- Redusert skatteandel- Redusert sats på Nord-Norge og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet- Storbytilskudd til Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger- Opptrappingen av inntektsutjevningen fra 2009 fullføres – fra 2011 økesinntektsutjevningen fra 59 til 60 prosent.Bedre data og nye analyser gir endringer i kostnadsnøklene: Kostnadsnøklene bygger påstatistiske analyser utført av:- Borgeutvalget – alle sektorer, også barnehage- Senter for økonomisk forskning (barnehage + grunnskole)- Statistisk sentralbyrå. Bruk av KOMMODE (en simultan modell som analyserer fleresektorer samtidig) gir større bredde i analysene.-KRD (i samarbeid med fagdepartementene)Kostnadsnøklene vektes sammen med utgangspunkt i netto driftsutgifter på de ulikesektorene. Også utgiftsandelen til de ulike sektorene har endret seg – veksten på enkeltesektorer har vært større enn andre.Det er ingen endringer i kostnadsnøkkelen som ble lagt fram i KommuneproposisjonenUtgiftsandeler for 2008 ligger til grunn for sammenvektingen.Innlemming av øremerkede tilskuddI samsvar med føringene i årets kommuneproposisjon foreslår regjeringen at diverseøremerkede tilskuddsordninger innlemmes i rammetilskuddet fra og med 2011:120

More magazines by this user
Similar magazines