Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Drift KF Budsjett 2011 69.5.1 Andre driftskostnaderDenne posten utgjør kr. 8,6 mill. og kan splittes opp på følgende hovedposter:Husrelaterte kostnader: kr 2,7 millBil/maskin/drift/vedlikehold: kr 3,8 millGenerelle driftskostn: kr 2,1 millDe husrelaterte kostnadene er budsjettert ut fra eksisterende leiekontrakt. Bilvedlikeholdetinkluderer både drivstoff, forsikringer, avgifter og reparasjoner.9.5.2 AvskrivningerBudsjetterte avskrivninger tar utgangspunkt i nåværende maskinpark samt tar høyde for evt.nødvendige nyinvesteringer i 2011. det vurderes fortløpende med tanke på fornuftig drift ognormal slitasje.9.5.3 Rentekostnader/lånDet forutsettes at det bevilges en låneramme på kr 3 mill. Dersom bedriften kan unngå åbenytte lånerammen fullt ut, vil den det. Ved inngangen til 2011 har bedriften et lån tilDrammen kommune pålydende kr. 2,3 mill. Etter anskaffelse av tankbil seint høst 2010, vildette lånet øke til 6,3 mill. Forventet rentenivå er ca 3,5 % etter kommunalbankensgjennomsnittsrente.

More magazines by this user
Similar magazines