Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Parkering KF – forslag til økonomiplan 2011-2014Behandlet i styremøte DPKF 22/09-2010I tillegg ønsker vi å komme med ytterligere innspill til økonomiplan 2011-2014.• Som behandlet i styremøte 4 22. september 2010, sak 24, ønsker Drammen Parkering å fåinn et eget vedtak i økonomiplan som gir Drammen Parkering større frihet til, innenfor derammer og føringer bystyret legger, selv å regulere avgiftstider og satser i sonene. Hensiktenmed dette er å maksimere inntjeningen på de kommunale parkeringsplassene, og samtidigbli mer konkurransedyktige mot de private parkeringsselskapene. Drammen Parkering berderfor at det vurderes i hvilken grad, og innenfor hvilke områder, foretaket selv kan ta dennetype beslutninger. Dette er også kommentert i budsjettforslaget for 2011.• Nye parkeringsforskrifter er som kjent under utarbeidelse, og vil bli innført i løpet avkommende planperiode. Det er usikkert om de nye forskriftene vil bli delvis innført fra 2011eller 2012, da det fortsatt gjennomføres arbeid i Samferdselsdepartementet. Det vil blantannet bli stilt nye krav til organisering og personale hvilket medfører opprettelse avkommunale AS’er. I en omgjøringsfase vil det påløpe ekstra kostnader med opprettelse avnye selskaper osv, og hvordan kostnadsbilde som blir videre er usikkert. Det vil også bliendringer ifht definisjonen av enerettsområdet, hvilket betyr at vi må konkurrere på lik linjesom resten av det private parkeringsmarkedet på det området. P-hus må blant annet driftesav AS. Det er også signaler om å åpne for interkommunalt samarbeid, hvilket vil åpne forinntektsmuligheter.

More magazines by this user
Similar magazines